Paket ekonomskih mera smanjiće lokalne budžete

07. maj 2013. 12:40 Društvo Pirot Plus Online


Ministarstvo finansija najavilo je paket ekonomskih mera, pored ostalog, i poresku reformu u cilju ubrzanja privrednog oporavka. Najznačajnija novina je smanjenje poreza na zaradu, a povećanje poreza na imovinu. Dejan Živković, načelnik Opštinske uprave, u izjavi za Portal Plusonline, kaže da će izglasavanje ovih mera smanjiti prihode lokalnih samouprava s obzriom da osamdeset odsto poreza na zarade ide u lokalne kase.


-Najavljeno je nekih 2% smanjenja poreza na zarade, to je prhod lokalnih samouprava, što znači da će izglasavanjem tog predloga zakona u Narodnoj skupštini biti smanjeni prihodi lokalnih samouprava pa i opštine Pirot. S druge strane to je dobra mera što se tiče privrede, jer će poslodavce malo rasterestiti. Kada je reč o reformi poreskog sistema, to je tema za dublju analizu. Napomenuću samo da veliki broj stanovnika plaća porez na poljoprivredu na osnovu katastarskog prihoda, što na teritorji naše opštine predstavlja mali porez jer je i poljoprivreda slaba. Dok recimo u Šumadiji i Vojvodini postoje velika gazdinstva sa ogromnom imovinom što treba reformisati tako da se porez na imovinu naplaćuje shodno ekonomskoj snazi poreskih obveznika – kaže Živković


U narednom periodu neophodna je poreska reforma kaže Živković.


-Kad dajete olakšice na jednoj strani u ovom slučaju privredi, negde se on mora i uzeti. Smanjenje poreza na zarade smanjiće prihod loklanih samouprava u Srbiji. S druge strane ovim merama planirano je povećanje poreza na imovinu. Što se tiče poreske reforme krajnje je vreme da se uradi, jer može se posmatrati i kao socijalna kategorija, da porez prvo svi plaćaju a drugo da se poreske obaveze utvrđuju na osnovu poreske snage obveznika ne po nekom proseku - dodao je Živković.


Živković kaže da pozitivne efekte ima Odluka o uslovnom otpisu kamata i mirovanju poreskog duga za privrednike i građane na teritoriji opštine


-Efekti Odluke na lokalnom nivou su uočljivi. Interesovanje su pokazali građani i tu je efekat 10-ak miliona dinara, dok privreda nije iskazala interesovanje za poreske obaveze koje naplaćuje lokalna samouprava. Pretpostavljam da je privreda u teškoj situaciji i pokušali su da ostvare olakšice kod Republičke poreske uprave, gde su predviđene obaveze kao što su porezi i dopirnosi za koje su privredni subjekti bili više zainteresovani – kaže Živković


Prispele obaveze ispunjavaju se kvartalno kako se ne bi izgubilo ovo pravo. Živković podseća da rok za uplatu prispele rate ističe 15. maja