Opštinsko veće: više reda u taksi prevozu, sistem odbrane od poplava podići na viši nivo VIDEO

21. jun 2014. 12:50 Lokalna samouprava Pirot Plus Online

Članovi Opštinskog veća, na danas održanoj sednici,pored ostalog usvojili su predlog o regulisanju brojnih pitanja iz oblasti taksi prevoza u gradu. Jedan od osnovnih ciljeva jeste da se smanji broj neprijavljenih taksista i pobošlja naplata poreza. Poplave u Srbiji nametnule su za potrebu da se o merama za sprečavanje poplava mora posvetiti veća pažnja. Veće je usvojilo predlog operativnog plana odbrane od poplava na području opštine za vode drugog reda Predsednik Opštine, Vladan Vasić, pored ostalog kaže da je lokalna samouprava i do sada veliku pažnju posvećivala održavanju vodotokova, a da se na ovakav način sve predostrožnosti podižu na viši i funkcionalniji nivo.

Na sednici je podržan Aneks ugovora da se rok za okončanje radova na zatvorenom bazenu produži do kraja ove godine, umesto do prvog septembra, kako je planirano. Ova odluka je neminovna s obzirom na probleme u plaćanju od strane Fonda za razvoj Srbije. Jedna od tema koja je veoma zaokupila pažnju članova Veća jeste Lokalni akcioni plan Pirot- grad pristupačan za sve. Predsednik Vasić smatra da je naša Opština i do sada mnogo toga uradila, ali da će se i dalje raditi u skladu sa planom koji je veoma detaljan i zasniva se na evropskim iskustvima.

Na sednici Veća usvojeno je i rešenje za o obrazovanju opštinske komisije za praćenje žetveno vršidbenih radova.