Oktobar - mesec borbe protiv trgovine ljudima

30. septembar 2013. 09:20 Društvo Pirot Plus Online

U okviru akcije “Oktobar-mesec borbe protiv trgovine ljudima”, Policijska uprava u Pirotu, realizovaće niz aktivnosti u cilju podizanja nivoa svesti dece i građana o problemu trgovine ljudima kao oblika modernog ropstva.


Svake godine, hiljade muškaraca, žena i dece padnu u ruke trgovaca ljudimai podvrgavaju se raznovrsnim oblicima zlostavljanja i iskorišćavanja.


Pored redovnih aktivnosti na sprečavanju i suzbijanju trgovine ljudima,planirana je edukacija i upoznavanje dece sa ovom problematikom u svim osnovnim i srednjim školama na području Pirotskog okruga, u Visokoj školi strukovnih studija za obrazovanje vaspitača u Pirotu, a posebno predavanje namenjeno je deci i omladini romske populacije.


Takođe, u organizaciji „A21 kampanje“ koja je posvećena ukidanju ropstva i borbi protiv trgovine ljudima, održaće se biciklistička vožnja na relaciji Sofija-London, kao jednog od putnih pravaca koji trgovci ljudima koriste za transport žrtava trgovine ljudima.


Trka će trajati 11 dana i početak trke je u Sofiji, 06. oktobra, a dolazak biciklista u Pirot očekuje se oko 14 sati.