×

Tag: trgovina ljudima

 • 19. okt 2016. 20:53
  Trgovina ljudima je ozbiljan društveni problem, jer najdrastičnije ugrožava osnovna ljudska prava kao što su: pravo na život, na slobodu izbora, na slobodu kretanja. Sa ovim oblikom kriminala suočeni ...
 • 18. okt 2013. 10:20
  U Srbiji se danas obeležava Evropski dan borbe protiv trgovine ljudima čiji je cilj skretanje pažnje javnosti na opasnosti i posledice trgovine ljudima. Podaci pokazuju da je za prvih šest meseci ove ...
 • 30. sep 2013. 09:20
  U okviru akcije “Oktobar-mesec borbe protiv trgovine ljudima”, Policijska uprava u Pirotu, realizovaće niz aktivnosti u cilju podizanja nivoa svesti dece i građana o problemu trgovine ljudima kao ...
 • 18. okt 2012. 12:20
  Oktobar je mesec borbe protiv trgovine ljudima i podrazumeva organizovanje akcija putem kojih se skreće pažnja na trgovinu ljudima kao obliku modernog ropstva, zloupotrebi ljudskih bića i povredu ...
 • 28. sep 2012. 12:32
  U okviru akcije "Oktobar - mesec borbe protiv trgovine ljudima", Policijska uprava u Pirotu realizovaće niz aktivnosti u cilju podizanja nivoa svesti građana o ovom problemu kao obliku modernog ...