Oglašavanje Apotekarske ustanove za dugoročni zakup od 15 godina, jedna od tačaka sutrašnje sednice Gradske skupštine

14. jul 2022. 12:15 Lokalna samouprava Pirot Plus Online

Na jučerašnjem Gradskom veću data je saglasnost većnika za oporavak Apotekarske ustanove Pirot. Naša ustanova jedna je od retkih u zemlji koja je pozitivno poslovala, ali od kako je počela korona, ekonomska moć je slabila i zaključno sa majem ove godine dug Apotekarske ustanove iznosi oko 102 miliona dinara, iako u visini polovine duga pirotska Apoteka ima nenaplaćena potraživanja.

Kako je rekao Miloš Colić, zamenik gradonačelnika Pirota, reagovaće na vreme, donošenjem odluke koja će biti pravni osnov za oglašavanje Apotekarske ustanove za dugoročni zakup od 15 godina sa zadrškom da ustanova ne ide u likvidaciju već da nastavlja da postoji kao subjekt prava. On je dodao da, ako se ugovor na poštuje ili se okolnosti promene, ugovor može da se raskine i Apoteksrska ustanova nastavi sa svojim funkcionisanjem. 

O ovoj temi će se raspravljati na Sednici skupštine grada koja je zakazana sa sutra sa početkom od 9 sati.