Održana sednica SO Dimitrovgrad

14. februar 2013. 11:36 Lokalna samouprava Pirot Plus Online

Juče je održana sednica Skupštine opštine Dimitrovgrad. Prema rečima Zorana Gerova predsednika skupštine odlučivalo se između ostalog o programima javnih preduzeća i ustanova

-Programi Centra za kulturu i Narodne biblioteke skinuti su sa dnevnog reda jer su skupštinski odbori našli neusaglašenost između finansijskih planova tih preduzeća i planova menadžmenta u smislu planiranih sredstava iz budžeta i to je vraćeno na usaglašavanje do naredne sednice. Ono što je važno data je saglasnost na Program poslovanja Javnog preduzeća Regionalna deponija Pirot, zatim saglasnot na Program poslovanja Javnog preduzeća Komunalac i Javnog informativnog preduzeća Radio televizije Caribrod- kaže Gerov

Pored usvajanja predloga Rešenja o davanju saglasnosti na Program rada Centra za socijalni rad sa planiranim sredstvima za poslove socijane zaštite iz nadležnosti opštine usvojena je i Odluka o osnivanju službe za pomoć i negu u kući za odrasle i starije osobe

-U organizaciji službe u okviru Centra za socijalni rad predviđena je služba za pomoć starijim osobama. To je potrebno jer imamo stariju populaciju kojima je potrebana pomoć. Izdvojili smo sredstva u Budžetu, za ove potrebe , videćemo da li je to dovoljno, jer je iz dana u dan broj ljudi kojima je pomoć potrbna sve veći. Posebnim Pravilnikom odredićemo da ne mogu svi to besplatno korisititi, ako imaju žive radno sposobne srodnike u tom slučaju određen iznos sredstava moraće da participiraju, jer ova mera ima ima socijalni karakter ali ne sme da bude oranizovana tako da se pruža maksimalna pomoć onima koji to mogu delom da finansiraju – kaže Gerov

Gerov ističe važnost usvajanja predloga Rešenja o davanju saglasnosti na Program poslovanja Regionalne sanitarne deponije

-Ovaj plan pokazuje šta sve treba planirati i uraditi kroz reciklažne pogone, nabavku kontejnera, trasnportnih vozila a sve u cilju poboljšanja kvaliteta i racionalnijeg transporta, kako bi se olakšalo opštinama koje odvoze otpad na Deponiju. Treba raditi na tome da se plan realizuje i dorađivati ga uz pomoć viših institucija kako taj ekološki pristup i nesporna potreba za jednom ovakvom Deponijom ne bi bili samo veliko opterećenje za povećanje cena transporta i prikupljanje smeća – kaže Gerov.

Gerov napominje da se u narednom periodu treba raditi na realizaciji projekta koji su predložili predsednik opštine Dimitrovgrad Vladica Dimitrov i direktor Regionalne sanitarne deponija Zoran Stanković a odnosi se na saranju sa višim institucijama u cilju nabavke specijalizvoanih vozila za prevoz otpada.