Održana sednica Skupštine grada. Usvojen rebalans, suficit u Budžetu 232 miliona dinara! Donet Plan kapitalnih investicija. Prihvaćeni izveštaji o radu i srednjoročni i dugoročni planovi javnih preduzeća i ustanova. Ivana Kostadinović novi direktor Istorijskog arhiva.

17. mart 2017. 13:55 Lokalna samouprava Pirot Plus Online

Sednici Gradske skupštine prisustvovao je 51 odbornik koji su na početku prihvatili zapisnike sa sednica 16. i 28. decembra. Odbornici SNS-a i odbornik Narodne seljačke stranke na Sednicu su došli u majcama na kojima je pisalo Aleksandar Vučić -Brža- Jača- Bolja-Srbija. Odbornici SPS-a nisu nosili majice.

Prva tema o kojoj se raspravljalo bila je uskladjivanje javnog preduzeća Regionalna deponija sa Zakonom o javnim preduzećima.

Izvestilac je direktor Nebojša Ivanov. Predloženo je da ugovor potpiše gradonačelnik Pirota Vladan Vasić i da se dokument usvoji. Za usaglašavanje je glasao 41 odbornik.

Potom se prešlo na usvajanje dnevnog reda. Dr Žarko Todorović je prigovorio na broj tema o kojima će se razgovarati, ukupno 26. Žarko Todorović je pokušao da iskoristi nastup za predsedničku kampanju, ali ga je u tome sprečio predsedavajući Milan Popović. Sa 41 glasom za dnevni red je usvojen.

Potom se raspravljalo o odluci o prestanku mandata odbornika Dragana Todorovića koji je sada državni sekretar u Ministarstvu za rad. I ova odluka je usvojena sa 41.glasom odbornika.

Odbornici su potom razgovarali o osnivanju budžetskog Fonda za energetsku efikasnost.

Izvestilac o ovoj temi bio je Bojan Ivković u Gradskoj upravi zadužen za ovu oblast.

Ljubomir Stojanović ispred odbornika SNS istakao je da je ova odluka veoma značajna za Grad Pirot i da će je podržati. Enegretska efikasnost je veoma bitna i može da više od 20 posto uštedi energiju. Odluku je osvojilo 50 odbornika.

Sledeća tema bila je od izuzetnog značaja – Rebalans ili Odluka o izmenama i dopunama Budžeta grada. Odluku je obrazložio gradonačelnik Vladan Vasić.

Gradska uprava je racionalnim radom i dobrim rezultatima javnih preduzeća uštedela značajna sredstva. Deo sredstava će se odvojiti za socijalnu zaštitu i lečenje dece. Komisija će doneti odluku kojoj deci će se raspodeliti sredstva za lečenje, uredjenje prostora oko zgrade Češalj itd. Vladan Vasić je iskoristio priliku da kaže da će u ovoj godini biti izdvojeno 416 miliona za investicije i nabrojao šta će se raditi od najznačajniji objekata. Nije govorio o svim detaljima jer je naredna tema upravo Plan kapitalnih investicija.

Dimitrije Vidanović je pozdravio uštedu u Budžetu i da će za taj deo odluke odbornici PNS glasati. Vidanović je govorio i o besplatnom prevozu penzionera. Predložio je da se za taj deo poveća iznos.

Vladan Vasić je odgovorio da je svim penzionerima sa manjom penzijom obezbedjen besplatan prevoz, a penzioneri sa većom penzijom plaćanje polovinu od iznosa.

Zoran Rančić, odbornik KZP, inače penzioner, rekao je da je veliki broj penzionera zadovoljan ovom odlukom. Pošto je Dimitrije Vidanović predložio da se vrati stara odluka o prevozu penzionera, Miloš Colić je postavio pitanje Vidanoviću, da li su ranije glasali za takvu odluku. Dimitrijević je pokušao da odgovori rekavši da su se ranije zalagali za takvu odluku jer su smatrali da je bila neophodna. Odbornici su ovu odluku doneli sa 31.glasom ZA!

Sledeća tema bila je usvajanje Plana kapitalnih investicija koja je dopunjena, za period od 2017. do 2021. godine. Ljubomir Stojanović SNS , rekao je da je u sačinjavanju Plana učestvovao, i da je trebalo neke projekte svesti pod redovne.

Dimitrije Vidanović je rekao da će njihova politička grupacija podržati Plan kapitalnih investicija, jer je usvojen njihov predlog o kupovini kuća na selu za mlade bračne parove.

Podržaće i sve infrastrukturne radove koji se tiču puteva prema selima. Apelovao je na uredjivanje ulica u selima. Pomenuo je neke puteve prema selima koje treba asfaltirati. Dimitrijević je rekao da ovaj Plan treba da bude promenljiv.

Odbornik SNS-a dr Saša Ćirić je rekao da treba razdvojiti kapitalne investicije od redovnih aktivnosti. Ćirić je rekao da je redosled projekata trebalo rangirati drugačije.

Gradonačelnik Vladan Vasić se osvrnuo na izlaganja prethodnika, rekavši da se Plan kapitalnih investicija odnosi na sve projekte iznad 5 miliona dinara. Plan sadrži sve oblasti u gradu.

Grad, naravno, traži izvore za sve investicije. Ponekada neka ministarstva fokusiraju neke druge projekte koje nisu sadržani u našem Planu. Slažem se da je Autobuska stanica kapitalna investcija. Medjutim imamo problem dozvola, s obzirom na lokaciju gde smo je predvideli. U realizaciji takvih i sličnih projekata potrebno je rešiti brojne probleme koji ne zavise od nas već od Države čije je zemljište vlasništvo. Dobro je da imamo strateški plan i da znamo kojim se putem krećemo kada je razvoj grada u pitanju.

Plan kapitalnih investicija usvojilo je 35 odbornika.

Odbornici su dali saglasnost na program Fonda za poljoprivredu sa 41 glasom za!

Gradsko veće je predložilo Skupštini da se usvoji Odluka o isplati jednokratne novčane pomoći bračnim parovima. Odbornici su sa 43 glasa usvojili ovaj Plan.

Sledeće teme bile su Donošenje odluke izmenama i dopunama odluke o izvornoj nadležnosti grada radi uskladjivanja sa zakonom o prekšajima i Odluke o izvornoj nadležnosti grada radi usaglašavanja sa zakonom o komunalnim delatnostima. Sa 4o glasova za odluka je doneta.

Usvojena je i odluka o spratnosti grada sa 40 glasova za. Istim brojem glasova usvojena je i odluka o ukidanju Stambene agencije.

Na dnevnom redu bila je i odluka Operativnog plana odbrane od poplava. Predloženo je da se i Izvorski potok uvrsti u plan. Predlog nije dostavljen blagovremeno. Operativni plan usvojen je sa 40 glasova za.

Veoma značajna tema bilo je davanje saglasnosti na Nacrt ugovora o javnom privatnom partnerstvu za zamenu kotlova na lož ulje, kotlovima na biomasu u objektima Mlekarska škola, Sveti Sava, Dušan Radović i 8. septembar. Gradonačelnik Vladan Vasić smatra ovu odluku izuzetno vrednom jer je javno privatno partnerstvo veoma značajno. Grad je pokrenuo dva javna privatna partnerstva. Vasić smatra da je davanje saglasnosti i rad na ovom projektu veoma značajan za pomenute škole. Objasnio kompletnu dinamiku dosadašnjih aktivnosti. Komisija je posle svega donela odluku početkom marta. U istu ravan stavljeni su javni i privatni partner a naše je da svi budu zadovoljni. Vrednost ovih radova koliko će partner uložiti je 79 miliona na godišnjem nivou. Grad je do sad finansirao grejenje ovih škola sa 32 miliona dinara. Sada će nas godišnje koštati nešto iznad 12 miliona dinara. Mislim da je ovo javno privatno partnerstvo medju prvima u Srbiji. Inače, mi ćemo nastojati da u Toplani instaliramo najmanje dva kotla na biomasu i da pokušamo da jedan kotao bude u kombinaciji mazut-gas. Država je u toku što daje sigurnost. Drugo javno privatno partnerstvo će se odnositi na javnu rasvetu.

Odbornici su prihvatili ovaj značajan projekat sa 41. glasom za.

Uvojen je i Izveštaj o gradu Gradske uprave i Gradskog pravobranilaštva za 2016. Za je glasalo 4o odbornika.

Potom su finansijske izveštaje za prošlu godinu i planove podneli direktori javnih preduzeća i ustanova. Svako od direktora dobio je po dva minuta da obrazloži dokumente.

Potom su razmatrani finansijski izveštaji za prošlu godinu javnih preduzeća Vodovod i kanalizacija, Toplana, Komunalac, JP za planiranje i uređenje građevinskog zemljišta prihvatio je i glasao za usvajanje 31 odbornik. Isti broj odbornika glasao je i njihove srednjoročne planove.

Pri kraju sednice raspravljalo se o saglasnosti na Plan rada sa finansijskim planom Doma zdravlja za 2017.godinu. Plan je usvojio 31 odbornik.

Plan i Program rada sa finansijskim planom Apoteke Pirot za 2017. godinu sa finansijskim izveštajem za prošlu godinu prihvatio je 31 odbornik.

Data je saglasnost na uskladjivanje rada Javnog preduzeća Regionalna deponija sa Zakonom o javnim preduzećima. Glasao je za 31 odbornik.

Odbornici su sa 43 glasa dali saglasnost na Aneks ugovora o korišćenju sredstava zajma namenjenih programu rehabilitacija sistema daljinskog grejanja u Srbiji – faza IV.

Data je saglasnost na Odluku o prodaji imovine JP Radio Pirot u likvidaciji sa promenama koje je rekao Milan Popović predsednik Gradske skupštine. Za prodaju su saglasnost dali 43 odbornika.

Pred odbornicima bio je i Statut Javnog preduzeća za planiranje i uredjivanje gradjevinskog zemljišta sa odredjenim izmenama. Statut je izglasan sa 43 glasa odbornika.

Tema sednice bio je i Statut Centra za socijalni rad koji je takodje prihvaćen sa 41 glasom.

Na kraju su bila razrešenja i imenovanja i odbornička pitanja. Zbog odlaska u penziju dosadašnjeg direktora, za novog direktora Istorijskog arhiva izabrana je profesor Ivana Kostadinović.

Po završetku sednice predsednik Skupštine grada, Milan Popović, izjavio je da je zadovoljan tokom sednice koja je generalno protekla jako dobro i da se komentarisalo o najbitnijim temama.

Gradonačelnik Vladan Vasić istakao je da je rebalans jedna od najvažnijih tema. Već 15 godina imamo suficit u budžetu, a ove godine višak sredstava je oko 232 miliona dinara. Vasić kaže da je najveći deo tih sredstava namenjen investicijama i da očekuje da i ova godina bude jako dobra po pitanju investicija. Kao još jednu važnu odluku sa ove sednice gradonačelnik Vasić je izdvojio osnivanje Fonda za energetsku efikasnost što će obezbediti uštedu mazuta, a sa druge strane i zaštitu životne sredine.

O toku sednice govorili su i Ljubomir Stojanović SNS i Dimitrije Vidanović PNS.