Održana sednica Opštinskog veća VIDEO

18. novembar 2013. 15:26 Lokalna samouprava Pirot Plus Online

Na današnjoj sednici Opštinskog veća između ostalog usvojene su Odluke o izmeni i dopuni Odluke o budžetu za tekuću godinu kao i dopuna Programa korišćenja sredstava Fonda za razvoj poljoprivrede. Na sednici je usvojena i Odluka o načelima komasacije delova katastarskih opština Berilovac i Izvor. Jedna od tema današnje sednice bio je i set odluka o porezu na imovinu. Vladan Vasić, predsednik Opštine, kaže da predmet poreske reforme države predstavljaju i izmene zakona koji se direktno odnose na finansiranje lokalnih samouprava, gde je između ostalog i porez na imovinu.

Dejan Živković, načelnik Opštinske uprave, kaže da set odluka o porezu na imovinu koje je usvojilo Opštinsko veće predstavlja usaglašavanje sa izmenama i dopunama Zakona o porezu na imovinu.

Jagoda Šnele, načelnica Odeljenja za privredu i finansije, vezano za rebalans budžeta, kaže da je uobičajeno da na kraju svake radne godine korisnici budžta sumiraju svoje bužete i određuju prioritetne aktivnosti.

Sednica SO Pirot biće održana u sredu 20. novembra.