Održana sednica Gradske Skupštine. Za Rebalans koji je povećan za 16 procenata, glasala 44 odbornika. Budžet grada- rekordnih 2.047.240.528 dinara. Tri odbornika isključena iz SNS-a, formirala novu Odborničku grupu “Najbolje za Pirot”!

23. mart 2018. 15:00 Lokalna samouprava Pirot Plus Online

Na početku sednice, Milan Popović, predsednik Skupštine pročitao je spisak odbornika Srpske napredne stranke, a Miloš Colić spisak odbornika Koalicije za Pirot.

Potom je, kakva je praksa usvojen zapisnik sa sednica Skupštine grada održanih 20. i 28. decembra. Za Odluku su glasala 44 odbornika. Dnevni red je usvojen sa 44 glasa odbornika.

Milan Popović objavio je da predloge za dopunu Dnevnog reda imaju Dimitrije Vidanović i Dušan Mitić. Oni su obrazložili svoje predloge. Na predlog Dušana Mitića o minihidrocentralama na Staroj planini, odgovorio je Vladan Vasić, pozivajući se na zvanične institucije. Za predloge su glasala 4 odbornika. Predlozi nisu prihvaćeni.

Na sednici je doneta Odluka o prestanku mandata odbornika Zorana Petrovića, koji je podneo ostavku. Za Odluku su glasala 44 odbornika.

Jedna od najznačajnijih tema na Dnevnom redu sednice bilo je donošenje Odluke o izmenama i dopunama Odluke o Budžetu grada za 2018. godinu i donošenje Odluke o izmeni Kadrovskog plana Gradske uprave i Gradskog pravobranilaštva, Odluka o vršenju eksterne revizije Završnog budžeta Grada za 2017. godinu. Predlog namene sredstava po rebalansu koje je dalo Gradsko veće objavio je Milan Popović.

Izvestilac o Rebalasu bila je Jagoda Šnele. Posle rebalansa Budžet će u odnosu na izvorni biti povećan za 16% i umesto 1.747.000,000 biti 2.047.240.528 dinara. Ukupna sredstva po Rebalansu su 273 miliona dinara.

Dr Aleksandar Ćirić je istakao ulaganja u Bolnicu i kapitalnu investiciju od preko milijardu dinara koja je izdvojena iz sredstava Kancelarije za javna ulaganja!

Vladan Vasić je komentarisao Budžet i naveo brojna ulaganja koja će omogućiti bolji život porodice sa decom, školarcima i studentima, o socijalnim ulaganjima, infrastrukturi... Time je odgovorio na odredjene primedbe Dušana Mitića. Vladan Vasić rekao je da je Budžet omogućio ravnomerno finansiranje svih oblasti.

Zoran Rančić je, takodje, odgovorio Dimitriju Vidanoviću, smatrajući da je uvredio odbornike većine! Milan Popović je opomenuo odbornike opozicije zbog ponašanja!

Za Odluku o izmenama i dopunama Odluke o Budžetu grada za 2018. godinu. Odluke o izmeni Kadrovskog plana Gradske uprave i Gradskog pravobranilaštva, glasala su 44 odbornika.

Jagoda Šnele bila je izvestilac o odluci o eksternoj reviziji Završnog računa Budžeta Grada za 2017. godinu za Odluku je glasalo 40 odbornika.

Sledeća tema bila je Odluka o izmeni i dopuni Odluke o dodeli pomoći male vrednosti privrednim subjektima. O izmenama ove Odluke govorila je Jagoda Šnele. Predlog Odluke podržali su i odbornici opozicije. Za odluku su glasala 44 odbornika.

Odbornici su razmatrali i Odluku o usvajanju koncesionog akta za poveravanje obavljanje delatnosti gradsko prigradskog prevoza putnika na teritoriji grada Pirota. Izvestilac o ovoj temi bio je Zoran Krstić, načelnik Odeljenja za urbanizam i stambeno komunalne poslove. Republička komisija rekao je, potvrdila je da su svih 11 tačaka u redu. Dalji postupak je raspisivanje javne nabavke i izbor najboljeg ponudjača. Skupština na kraju daje saglasnost.

Odluku je doneo 41 odbornik.

Veoma značajna tema bio je i Program razvoja turizma na teritoriji grada Pirota za period 2018.-2022. godine Program je radila grupa pod rukovodstvom Doc.Dr Branka Krasojevića, direktora Konsultantske kuće, savetnik u turizmu. Profesor Krasojević je program predstavio odbornicima. Program je prihvatilo 40 odbornika.

Posle izlaganja pred odbornicima Skupštine Grada Pirota, prof. dr Branko Krasojević o Programu razvoja turizma i turističkim potencijalima Pirota govorio je za Portal Plus onlajn.

Milan Popović je najavio nekoliko dopisanih odluka. Iz imovinske pravne oblasti, Odluka o ustupanju Strelišta i skloništa, Sportskom centru, kao i o zahtevu Tigar tajersa. Za ove odluke 43 odbornika glasalo je za.

Zoran Krstić, načelnik Odeljenja za urbanizam, izvestio je o Odluci o izmenama Odluke o privremenom postavljanju telekomunikacionih kablova na stubovima javne rasvete. Posle komentara Dušana Mitića, gradonačelnik Vladan Vasić je pojasnio razloge zbog čega je došlo do donošenja Odluke. Odbornici su Odluku doneli sa 42 glasa.

Odbornici su razmatrali Odluku o izmenama i dopunama Odluke o dodatnim pravima u oblasti društvene brige o deci. Pomoć se odnosi na decu u selima, objasnio je Sava Kostić, načelnik Odeljenja za vanprivredu. Za Odluku je glasalo 44 odbornika.

Dušica Davidović je članica Komiteta saveta Evrope koje govorila o problemu za koji je trebalo doneti Odluku o usvajanju Pakta za zaustavljanje seksualnog nasilja nad decom. Davidović je rekla da je savet Evrope 2010. godine pokrenuo akciju jer je problem postajao sve ozbiljniji. Grad Pirot se prihvatanjem ovog dokumenta svrstava medju evropskim gradaovima koji uspostavljaju mehanizme za zaštitu dece. Ona je pozvala gradonačelnika Vladana Vasića.

Dr Milena Dimitrijević je pozvala odbornike, ali i gradjane da prihvate Odluku i deluju da nasilja bude sve manje. Za ovu odluku glasala su 44 odbornika.

Odbornici su, takodje, prihvatili i Odluku o ukidanju Fonda za zaštitu životne sredine opštine Pirot. Jagoda Šnele je objasnila razloge za ukidanje ove odluke. Sredstva će biti iskorišćena za izgradnju vodovoda u Dojkincima na Planinarskom domu. Amandman na ovu Odluku podneo je Dušan Mitić.

Protiv amandmana je glasalo 40 odbornika. Za ukidanje je glasao 41 odbornik.

Na Dnevnom redu, pred odbornicima, našao se i Program održavanja nekategorisanih puteva na teritoriji grada. Izvestio je Slaviša Svilarov, direktor JP za planiranje u uredjenje gradjevinskog zemljišta. Odluku je orihvatio 41 odbornik.

Odbornici su razmatrali izveštaje o radu sa finansijskim izveštajima za 2017. godinu javnih preduzeća.

Izvestili su direkori javnih preduzeća Zoran Nikolić JP Vodovod i kanaliztacija, Sladjana Mančić JKP Toplana, Boban Tolić JKP Komunalac, Nebojša Ivanov Regionalna deponija, i Slaviša Svilarov JP za planiranje i uredjenje gradjevinskog zemljišta. Odbornici su doneli jedinstvenu odluku sa 40 glasova za.

Potom se glasalo o izveštajima o radu i finansijskim planom ustanova kulture i organizacija. Direktori su Nadica Kostić, Radmila Vlatković, Miško Ćirić, Saša Jovanović, Gradimir Filipović, Ivana Kostadinović, Nenad Djoedjević, Sanja Stanković i Marija Vasić. Izveštaje je prihvatio 41 odbornik

Dr Radovan Ilić, podneo je Plan rada sa finansijskim planom Doma zdravlja.

Izveštaj Dr Radovana Ilića, direktora Doma zdravlja prihvatilo je 40 odbornika.

Data je saglasnost na Plan rada i finansijski plan za 2018. godinu. Posle glasanja ustanovljeno je da je glasalo 40 odbornika

Usvojen je Plan rada i finansijski plan i izmena Programa poslovanja JP za planiranje i uredjivanje gradjevinskog zemljišta za 2018. godinu sa 40 glasova.

Odbornici su dali saglasnost i na Odluku Nadzornog odbora JKP Gradska toplana sa 40 glasova.

Data je i saglasnost na izmenu i dopunu osnivačkog akta Ugovora o osnivanju ZIP centra sa 40 glasova odbornika.

Na kraju su usledila razrešenja i imenovanja.

Na kraju sednice Milan Popović je objavio je da su tri dosadašnja odbornika SNS-a formirala Odborničku grupu "Najbolje za Pirot", to su: dr Žarko Todorović, Zoran Stojanović i Ivan Jovanović.

Na konferenciji za novinare, posle sednice, predsednik Skupštine Milan Popović, rekao je da je zadovoljan tokom sednice, s obzirom da je među 23 tačke bilo više značajnih tema i da je bilo konstruktivnih diskusija. Što se promena u odborničkim grupama tiče, Popović kaže da je to uvek moguće, jednu odborničku grupu mogu da čine tri člana i ovom prilikom je jedna grupa to učinila.

Gradonačelnik Vladan Vasić rekao je da je ovo bio uobičajeni tok sednice i smatra da je atmosfera bila konstruktivna. Kada su u pitanju javna preduzeća Vasić objašnjava da je građanima Pirota postalo potpuno normalno da javna preduzeća funkcionišu i posluju dobro, treba pohvaliti takve izveštaje i očekuje da tako bude i nadalje. Po pitanju novih odborničkih grupa, Vasić je rekao da su njihovim redovima pristupila dva odbornika sa kojima Koalicija za Pirot broji 25 članova. S obzirom da su tri odbornika formirala novu grupu gradonačelnik ističe da je to normalno u političkom životu lokalnih samouprava jer svako ima pravo da se bori za svoje političke stavove.

Mimica Kostić Đorđević, šef Odborničke grupe SNS-a, komentarišući sednicu istakla je da su odbornici njihove odborničke grupe po svim tačkama dnevnog reda glasali za i dodala da je iz njihovih redova Zoran Petrović podneo ostavku iz ličnih razloga i ovom prilikom su se zahvalili na njegovom dosadašnjem radu. Odbornička grupa SNS-a sada ima 15 članova.

S obzirom da je Odbornička grupa Srpske napredne stranke na početku sednice predala novi spisak svojih članova na kojem se ne nalaze Žarko Todorović, Ivan Jovanović i Zoran Stojanović, ova tri odbornika formirala su odborničku grupu “Najbolje za Pirot”. Žarko Todorović je rekao da oni nisu svojevoljno napustili odborničku grupu već su isključeni iz stranke.

Dimitrije Vidanović i Dušan Mitić iz Pirotske nove snage ovom prilikom obrazložili su zbog čega nisu podržali rebalans Budžeta i druge odluke o kojima je bilo reči na ovoj sednici.