Održana redovna Skupština akcionara Tigra ad

17. jun 2013. 13:31 Privreda Pirot Plus Online

Saopštenje Centra za komunikacije Tigra ad

U petak, 14. juna, održana je redovna sednica Skupštine akcionara Tigar a.d.Zakonom o privrednim društvima predviđeno je da u radu Skupštine učestvuju akcionari sa najmanje 0.1 odsto glasova, što u slučaju Tigra a.d. iznosi 1.700 akcija.


Na sednici su usvojeni finansijski i konsolidovani izveštaj za Tigar a.d, uz uzdržavajuće mišljenje revizora, na osnovu čega će ovi izveštaji biti korigovani tokom 2013. godine. Pored ovih tačaka, članovi Skupštine imenovali su novi sastav Nadzornog odbora, koji će u narednom periodu činiti Gordana Lazarević, Nebojša Petrović, Valentina Ivaniš, Igor Markičević i Milun Trivunac.Na sednici nije doneta odluka o izboru spoljnog revizora za poslovnu 2013. godinu, koja će se, kao i predlog restrukturiranja poslovnog sistema Tigar, početkom jeseni naći na dnevnom redu vanredne Skupštine.