Održana poslednja radna sednica Gradske skupštine u 2017.godini. Usvojeni planovi i programi i finansijski planovi javnih preduzeća i ustanova za 2018. godinu!

28. decembar 2017. 14:00 Lokalna samouprava Pirot Plus Online

Na početku poslednje radne sednice u ovoj godini, Milan Popović, predsednik Gradske skupštine, utvrdio je kvorum. Sednici je prisustvovalo 50 odbornika. Milan Popović je predložio tri teme kao dopunu Dnevnog reda, o imovinsko pravnim odnosima, javnim parkiralištima i naknadi za parkiranje.

Dušan Mitić je na početku bez odobrenja izašao na govornicu da predloži drugu od dve dopune Dnevnog reda. Drugu dopunu, nije podneo na vreme, objasnio je Saša Jovanović sekretar Gradske skupštine.

Milan Popović je podneo predlog da se glasa o isključenju Dušana Mitića sa sednice. Za isključenje je glasalo 46 odbornika. Milan Popović je ,,stavio na glasanje,, predlog izmena. Za izmene je glasalo 47 odbornika. Dnevni red sa izmenama usvojen je sa 47 glasova. Tri su bila protiv. Protiv predloga Dušana Mitića glasalo je 47 odbornika.

Prva tema na Dnevnom redu bilo je donošenje Programa rada Skupštine grada za 2018. godinu. Izvestilac o ovoj temi bio je Saša Jovanović, sekretar Gradske sklupštine. Predlog je dat po mesecima. Program rada Skupštine usvojilo je 47 odbornika.

Odbornici Gradske skupštine potom su razmatrali Plan detaljne regulacije "Pirot- Istok II".

Zoran Krstić, načelnik odeljenja za urbanizam i komunalne poslove najavio je temu i pozvao predstavnika urbanističkog sektora. Radi se o prostoru od 85 hektara kod Gradašničke reke. Za plan je glasalo 47 odbornika. Protiv i uzdržanih nije bilo.

A potom su krenuli programi javnih preduzeća za 2018. godinu.

Izveštavali su:

Zoran Nikolić, direktor Vodovod i kanalizacija

Sladjana Mančić, direktorka Toplane

Boban Tolić, direktor Komunalca

Slaviša Svilarov, direktor JP za planiranje i uredjivanje gradjevinskog zemljišta

Nebojša Ivanov, direktor JKP "Regionalna deponija".

Milan Popović je posle pregleda izvestilaca pozvao odbornike na diskusiju. Diskutovali su Ivan Panić, Dimitrije Vidanović i Miloš Colić.

Na kraju su odbornici glasali posebno za svaki izveštaj. Svaki plan i program usvojen je pojedinačno sa 48 glasova za i 3 protiv.

Posle javnih preduzeća na dnevnom redu bili su planovi i programi rada sa finansijskim planovima za 2018. godinu. Izvestioci su bili:

Nadica Kostić, direktorka Narodne biblioteke

Radmila Vlatković, direktorka Galerije

Saša Jovanović, direktor Muzeja

Miško Ćirić, direktor Doma kulture

Gradimir Filipović, direktor Pozorišta

Ivana Kostadinović, direktorka Istorijskog arhiva

Razmatrani su fijnansijski planovi sledećih ustanova:

Milka Colić, direktorka PU ,,Čika Jova Zmaj,,

Bratislav Zlatkov, direktor Turističke organizacije

Nenad Djordjević, direktor Sportskog centra

Sanja Stanković, sekretar Crvenog krsta Pirot

Marija Vasić direktorka Centra za socijalni rad

Odbornici su jedinstveno glasali o programima ustanova. Sa 46 glasova za usvojeni su programi i planovi. Tri su bila protiv.

Sledeća tema o kojoj se odlučivalo bila je realizacija budžeta u delu planiranih rashoda za usluge socijalne zaštite za 2018. godinu. Izvestilac: Sava Kostić, načelnik Odeljenja za vanprivredu. Odluku je prihvatilo i glasalo 47 odbornika.

Odbornici su razmatrali zajedno još dve odluke iz socijalne zaštite - Odluku o socijalnoj zaštiti i Odluku o dodatnim pravima u oblasti socijalne zaštite. Izvestio je Sava Kostić, načelnik Odeljenja za vanprivredu.

Za odluke iz imovinsko-pravne oblasti glasalo je 46 odbornika.

Dopuna Dnevnog reda: Popović je rekao da je Gradsko veće prihvatilo Odluku o javnim parkiralištima. Izvestilac Zoran Krstić rekao je da se uvodi ,,ekstra zona,, u strogom centru grada. Odluku je prihvatilo 47 odbornika.

Druga dopuna: Odluka o naknadi za korišćenje parking prostora. Zoran Krstić je izvestio i o ovoj temi. Radi se o novoj zoni. Rekao je da od 2012. godine cene parkiranja nisu povećavane. Odluku je prihvatilo 47 odbornika.

Na kraju sednice, kao i uvek bila su razrešenja i imenovanja i odbornička pitanja.

Predloženo je da novi član Gradskog veća bude dr Aleksandar S. Ćirić. Za njegov izbor glasalo je 47 odbornika.

Po završetku sednice predsednik Skupštine grada, Milan Popović, rekao je da su sve sednice tokom godine prolazile u najboljem redu, kao i današnja, osim što je na samom početku bilo iznenađujuće loše zbog nepoštovanja Poslovnika i neprikladnog ponašanja jednog odbornika. Popović je ovom prilikom prokomentarisao najvažnije tačke Dnevnog reda ističući da su sva javna preduzeća u Pirotu uspešna na čemu im je čestitao i dodao, po pitanju usvajanja Programa rada Skupštine, da za to postoji zakonska procedura koju moraju da ispoštuju.

Na kraju je predsednik Skupštine čestitao Piroćancima Dan grada i predstojeće praznike.

Mimica Kostić Đorđević, šef Odborničke grupe SNS-a, u izjavi za medije istakla je da su i ovoga puta po svim tačkama Dnevnog reda glasali za, posebno se osvrćući na programe javnih preduzeća. Ona je, takođe, ovom prilikom čestitala građanima Pirota Dan grada i novogodišnje i božićne praznike.

Ovom prilikom je, ispred Odborničke grupe Pirotske nove snage, Dimitrije Vidanović čestitao praznike građanima.