Održana vanredna sednica Skupštine akcionara kompanije Tigar a.d.

27. novembar 2020. 15:39 Privreda Pirot Plus Online

Danas, 27.11.2020.godine , sa početkom u 12h u prostorijma Društva, kompanija Tigar a.d. je održala sednicu vanredne Skupštine akcionara.

 
Na sednici Skupštine je usvojen predlog Unapred pripremljenog plana reorganizacije koji će biti  dostavljen Privrednom sudu u Nišu.