Održana sednica Uprvog odbora Bolnice. Na dnevnom redu bilo i stanje u Bolnici. Formirana Komisija. Narednoj će prisustvovati i lekari specijalisti i sindikati!

31. decembar 2020. 12:30 Korona virus Pirot Plus Online

U vremenu kada iz naše Bolnice stižu različite informacije, kada se na četvrtom spratu ljudi bore za živote, kada se lome istine, svi vi na različite načine objašnjavate sve, da li doživljeno, da li iz priča ili sa našeg Portala,

Danas je održana, juče odložena, sednica Upravnog odbora.

 Teško je u najavi kazati nešto potpuno precizno jer  je veoma složeno i odgovorno biti potpuno precizan.

Juče  nije održana sednica. Informacije, razlozi su različiti. Nije prihvaćen sadržaj dnevnog reda. Direktor i još neki članovi nisu, navodno, prihvatili analizu stanja. Neki od članova su napustili sednicu. Predsednik Dejan Mladenović procenio je da ne treba da dođe jer detalji nisu bili jasni! Direktor je tražio da se sednica održi.

……………………………………………………………………

Danas u 12 časova održana je sednica.

Članovi Upravnog odbora su Dejan Mladenović, predsednik, Suzana Vidanović dipl. pravnik, Toško Markov, Vlada Mitić,  Bratislav Ćirić, dr Nebojša Jovanović i dr Borina Manić koja je otišla u penziju.

    Detalje nismo dugo uspeli da dobijemo. Poslali smo pouku Dejanu Mladenoviću, predsedniku UO i od njega dobili, doslovce sledeću informaciju

Dopunili smo dnevni red, formirali komisiju koja će na narednom sastanku izvestiti o dopisu radiologa, finansijskoj i stručnoj primeni instrukcija Ministarstva u COVID režimu. Poseban osvrt i zahvalnost osoblju Bolnice.Analiza rada. Za decembar će biti potpuno vidljiva vrednovanja rezultata.O detaljima nakon praznika. Sve je bilo na dnevnom redu. Upravni odbor je jednoglasno donosio odluke uz maksimalno uvažavanje različitih stavova. Ostalo je par otvorenih pitanja koje će pokriti dr Nebojša Jovanović.

 Saznali smo, takođe, da će sledećoj sednici prisustvovati predstavnici Radiologije i sinidikata. 

Čuli smo da su dopis uputili direktoru (potpisali taj predlog svi hirurzi i anesteziolozi) u vezi rada operacionog bloka u vreme epidemije. Goran Petrović nije prihvatio primedbe  jer se nije složio načelnik ginekologije (Đurov).

Postoje komentari u Bolnici da rad Komisije neće biti svrsishodan, ukoliko direktor bude na čelu .

Predsednik Dejan Mladenović, obećao nam je intervju posle praznika