Održana sednica Gradskog veća - Rebalans budžeta sa smanjenjem prihoda

21. oktobar 2020. 13:24 Lokalna samouprava Pirot Plus Online

U velikoj Skupštinskoj sali Gradske uprave Pirot održana je sednica Gradskog veća na kojoj je razmatrano 14 tačaka dnevnog reda. Jedna od najbitnijih Odluka o kojoj se raspravljalo svakako je Odluka o izmenama i dopunama Odluke o Budžetu grada Pirota za 2020.gdinu, i Kadrovskog plana Gradske uprave, Službe za internu reviziju i Gradskog pravobranilaštva. 

Jagoda Šnele, načelnica Odeljenja za privredu i finansije podnela je Izveštaj o izvršenju Odluke o budžetu graada Pirota u periodu od 1.januara do 30.septembra 2020.godine. 

Kao je Vladan Vasić, gradonačelnik Pirota, nakon sednice pojasnio, evidento je da će pandemija korona virusa ostaviti posledice po budžet grada, ali da to neće ugroziti funkcionisanje javnih ustanova, socijalna davanja, a neće uticati ni na oblast infrastrukture.  

On je detaljno objasnio kako i na koji način, i istakao da su prihodi u bužetu smanjeni za 45 miliona dinara, najvećim delom od smanjenja poreza na dobit, dohodak i kapitalne transakcije, zbog pandemijom korona virusa i obustavom rada mnogih institucija u toku vanrednog stanja. Vasić je dodao da su smanjeni i rashodi

O Odluci o pristupanju izrade Plana rezvoja grada Pirota za period od 2021.do 2028.godine, detaljno je govorila Marija Djošić, šef Kancelarije za lokalni ekonomski razvoj. Plan podrazumeva pravce razvoja grada u pomenutom periodu u okviru čega će se formirati koordinacioni tim i radne grupe po sektorima u saradnji sa Razvojnom agencijom Jug, kako bi se identifikovalo stanje i planovi za dalji razvoj. 

Vasić se dotakao i Odluke o utvrdjivanju prosečnih cena kvadratnog metra odgovarajućih nepokretnosti za utvrdjivanje poreza na imovinu za 2021.godinu na teritoriji Pirota. 

Pored ovih, pred većnicima su se našle i Odluke o izmeni odluke o komunalnom uredjenju, Odluke iz imovinsko pravne oblasti, kao i razmatranje izmene Programa poslovanja JKP "Vodovod i Kanalizacija" i JP "Komunalac" za 2020.godinu, izmedju ostalog. Takodje, dve žalbe gradjana su odbijene. 

Sednica Skupštine grada biće održana u sali Doma kulture, u petak, 23.oktobra sa početkom u 10 sati.