Odbornici usvojili odluke o izvršenju budžeta za prvih šest meseci, povećanju cene grejanja za 12,5%, mesnim zajednicama i pristupanju izradi Strategije za mlade

28. septembar 2022. 14:26 Lokalna samouprava Pirot Plus Online

Danas je održana sednica Skupštine grada Pirota. Ovom prilikom odbornici su usvojili Izveštaj o izvršenju Odluke o budžetu grada Pirota za period 01.01.-30.06.2022. godine. O ovoj temi na sednici je govorila Ivana Malinović, načelnica Odeljenja za privredu i finansije. Prema njenim rečima realizacija budžeta za prvih šest meseci iznosi 54,72% i beleži se bolje ostvarenje u odnosu na prošlu godinu. Za izveštaj je glasalo 38 odbornika.

Potom su donate odluke o izradi izmene i dopune Plana generalne regulacije "Sukovo", o pristupanju izradi Strategije za mlade grada Pirota za period 2023-2028.godine i Akcionog plana za njeno sprovođenje, o izmeni Odluke o mesnim zajednicama na teritoriji grada Pirota i Odluka o obrazovanju jedinica civilne zaštite opšte namene i specijalizovane jedinice civilne zaštite za uzbunjivanje za teritoriju grada Pirota.

U nastavku sednice donate su odluke iz imovinsko pravne oblasti, o naknadi dela troškova boravka dece u predškolskoj ustanovi čiji je osnovač drugo pravno ili fizičko lice i Odluka o izmeni i dopuni odluke o učešću Opštine Pirot u troškovima smeštaja učenika u učeničke domove i internate.

Što se tiče Odluke o naknadi dela troškova boravka dece u predškolskoj ustanovi čiji je osnovač drugo pravno ili fizičko lice, to će se odnositi na privatne vrtiće u gradu, u kojima će boravak dece, kao i u PU "Čika Jova Zmaj", Grad Pirot finansirati sa 80% od ekonomske cene boravka, što je praktićno oko 17.000 dinara po detetu.

Odbornici su dali saglasnost na Oglas o davanju u zakup poslovnog prostora koji koristi Apotekarska ustanova Pirot, na Izveštaj o radu za 2021/2022.godinu i na Plan i program rada Predškolske ustanove "Čika Jova Zmaj" za 2022/2023.godinu, kao i na Odluku Nadzornog odbora o izmeni i dopuni Plana i Programa poslovanja sa finansijskim planom JKP "Gradska toplana" za 2022.godinu sa cenovnikom usluga.

Kada je reč o Apotekarskoj ustanovi Pirot, ideja je da se apoteka ovlasti za raspisivanje oglasa o pribavljanju ponuda za izdavanje u zakup postojećih objekata sa obavezom da zakupac preuzme i radnike i dugove ustanove.

U okviru odluke koja se odnosi na JKP “Gradska toplana” usvojeno je povećanje cene grejanja za 12,5%.

Sednica je završena razrešenjima, imenovanjima i odborničkim pitanjima.

U izjavi za medije posle sednice, predsednica Skupštine grada, Milena Dimitrijević, istakla je da su usvojili mnogo aktuelnih i bitnih odluka i izveštaja koji se tiču svih stanovnika Pirota. Posebno je izdvojila da se ovom prilikom razjasnilo mnogo toga kada je reč o Apotekarskoj ustanovi Pirot i Predškolskoj ustanovi “Čika Jova Zmaj”.

Gradonačelnik Pirota Vladan Vasić osvrnuo se na Izveštaj o izvrđenju budžeta za prvih šest meseci tekuće godine. Prema njegovim rečima, realizacija je sasvim dobra i što se tiče prihoda i što se tiče rashoda. Vasić je najavio da će rebalans biti u oktobru, sa povećanjem prihoda od oko 260 miliona dinara. Imaju mnogo zahteva korisnika, ali i ideja da izdvoje novac za neke investicije, rekao je Vasić i naglasio da će pomoći i sportu i medijima, ustanovama kulture i školama.

Što se tiče predstojeće zime i krize koja se očekuje, gradonačelnik Vasić je tokom sednice rekao da ga ne brine cena energenata, već da li će ga biti, a u sklopu svega toga nastoji se da se pomogne socijalno ugroženim građanima. Govoreći o ovome Vladan Vasić je naveo da još uvek razrađuju planove, formirali su tri podtima i zadatak je da obezbede ogrev za najugroženije, hranu i eventualno novčanu pomoć. Cilj je da se prezimi predstojeća zima sa što manje posledica, ali i da pomognu onima kojima je to potrebno, poručio je gradonačelnik Pirota.

S obzirom da je Odluka o povećanju cene grejanja izazvala veliku pažnju javnosti u prethodnom periodu, direktor JKP “Gradska Toplana”, Bratislav Ćirić, rekao je da je javna nabavka za energent završena i da imaju dobavljača. Ćirić očekuje u narednih nekoliko dana da ugovor bude potpisan i da obezbede dovoljne količine komprimovanog prirodnog gasa, a ostavljena je i alternativa za mazut. 

Što se tiče povećanja cene grejanja, direktor “Gradske toplane” smatra da je ovo izuzetno malo povećanje cene u odnosu na cenu energenta.