Očuvanje drvoreda na Keju

17. januar 2014. 08:19 Gradska hronika Pirot Plus Online

U cilju očuvanja jedinstvenog, dvostrukog drvoreda lipa na Keju, JP Komunalac, organizuje akciju sanacije i redukcije krošnji sa ovog drveća. Đorđe Kolić, rukovodilac radne jedinice Zelenilo, kaže da su uklonjena stara stabala, koja su bila trula i predstavljala opasnost za prolaznike.

- Reč je o jedinstvenom drvoredu, jer je dvostruki i uspeo je da opstane duži vremenski period. Velika je sreća za grad da je jedan takav drvored, prvo zamišljen a zatim realzovan i očuvan u dužem vremenskom periodu, to je negde oko 80 godina. Njegova najveća vrednost je što Kej predstavlja mesto koje svi građani mogu da koriste kao šetalište, za rekreaciju, da izvode decu i udišu svež vazduh, te pogodnosti su prisutne svakodnevno. Mi redovno preduzimamo aktivnosti u cilju održavnja i očuvanja ovog drvoreda. Ove zime uklonjeno je 5 stabala, koja su bila poptuno trula i predstalvjala opasnost za prolaznike. Na žalost, sve stare lipe u ovom drvoredu zaražene su prouzrokovačima truleži, neke u većem neke u manjem stepenu, što je pokazala i nekadašnja studija Šumskog fakulteta. Mi smo preduzimamo neophdone mere u cilju sanacije i redukcije krošnji. Međutim vremenom će sve stare lipe morati da se podmlade. Radimo i čankovanje mladih lipa koje su zasađene poslednjih godina i naravno preduzimamo sve druge neophodne mere. U saradnji sa Sportskim centrom redovno organizujemo košenje trave na Keju – kaže Kolić

Povremeno se na Keju mogu uočiti posledice destruktivnih ponašanja.

-Beležimo putem foto dokumentacije uništavanje sadnica i opreme na Keju i prosledjujemo Policijskoj upravi i Opštinskoj komunlanoj inspekciji. Većina građana svesna je vrednosti zelenila pa i ovog drvoreda pa i sami regauju i prijavljuju sve promene koje se dogode. Tu su i mediji koji izlaze u susret i putem njih apelujemo i delujemo da se ovakve negativne pojave ne ponavljaju- dodaje Kolić.