Objavljen javni poziv poslodavcima za realizaciju obuka na radnom mestu

02. jul 2024. 10:30 Lokalna samouprava Pirot Plus Online

Grad Pirot u saradnji sa ZIP centrom za mlade-biznis inkubatorom d.o.o. Pirot raspisao je Javni poziv za realizaciju obuka na radnom mestu kod onih poslodavaca koji imaju potrebu za kvalifikovanom radnom snagom. Sve troškove obuka snosi Grad Pirot, a koristi za samog poslodavca su:

Besplatna stručna podrška u pronalaženju i predselekciji odgovarajućih polaznika obuke u okviru grupe potencijalnih kandidata;
Besplatna obuka instruktora u kompaniji (mentora);
Besplatna stručna podrška u razvoju programa obuke – kurikuluma;
Podrška u administrativnom delu realizacije programa;
Naknada troškova programa obuke, kao što su: zarada /naknada zarade polaznika obuke u iznosu od 45.000 rsd po polazniku mesečno ( obuka traje dva meseca) i troškovi realizacije praktične obuke u kompaniji u iznosu od 15.000,00 rsd po polazniku.

Na Javni poziv mogu se javiti poslodavci registrovani na teritoriji grada Pirota ukoliko ispunjavaju sledeće osnovne i posebne uslove:

da su registrovani kao pravna lica ili preduzetnici koji aktivno obavljaju privrednu aktivnost za koju su registrovani;
da su bili registrovani najmanje 12 meseca pre datuma prijavljivanja;
da u poslednjih šest meseci nisu bili duže od 30 dana neprekidno evidentirani u registru dužnika prinudne naplate Narodne banke Srbije;
da imaju najmanje 1 zaposlenog sa punim radnim vremenom u trenutku prijavljivanja na poziv, a ukoliko se na poziv prijavljuje preduzetnik nije potrebno imati dodatno jednog zaposlenog radnika;
da se ne bave aktivnostima u vezi sa igrama na sreću, proizvodnjom i prometom oružja i/ili podrškom političkih aktivnosti;
imaju iskazanu potrebu za novim radnicima;
imaju mogućnost da obezbede obuku na radnom mestu u svojim prostorijama (prostorne i ljudske kapacitete);
izdvoje vreme i osiguraju prisutnost svojih iskusnih radnika u svrhu izrade programa obuke - kurikuluma;
imenuju kompetentne mentore u kompaniji i da izdvoje dovoljno vremena za obuku mentora.

Za ovu meru Grad je izdvojio 2 miliona dinara i u planu je da se 16 nezaposlenih lica angažuje kod različitih poslodavaca.
Ovaj Poziv za poslodavce biće otvoren do utroška sredstava, a najkasnije do 31.12.2024. god.
Dokumentacija za prijavu na konkurs podnosi se lično u ZIP centru –biznis inkubatoru d.o.o. na adresi Takovska 24, Aneks sportske dvorane Kej –prvi sprat, neposredno ili putem pošte ili na mail zipcentar@gmail.com
Javni poziv i prijavni obrazac se mogu preuzeti i putem sledećeg linka:

https://www.pirot.rs/index.php/loksamouprava/2014-07-10-11-35-01/konkursi-i-javni-pozivi-2/7643-obuke-na-radnom-mestu-2025