Novi tretmani protiv komaraca

31. avgust 2017. 07:00 Društvo Pirot Plus Online

U ponedeljak 4. septembra radnici Preduzeća „SANIT M&M“ iz Niša obaviće peti larvicidni tretman komaraca, dok će 5. i 6. septembra biti obavljen četvrti tretman odraslih formi komaraca na teritoriji grada.
Suzbijanje larvi komaraca duž rečnih tokova koji predstavljaju staništa komaraca obaviće se na sledećim lokacijama:
- Reka Nišava od ušća reke Jerme do ušća reke Temštice, pojas oko akumulacionog jezera i gradskog kupališta, Gradašnička reka od od kraja sela Gradašnica do ušća u reku Nišavu, Rasnička reka od sela Barje Čiflik do ušća u reku Bistricu, reka Bistrica do ušća u reku Nišavu, kanal Rogoz od izvorišta Kavak do Kalea, kanal oko tvrđave Momčilov grad.
Ekipe operativaca biće na terenu počev od 7 časova.
Tretman će biti obavljen ekološkim preparatom na bazi regulatora rasta sa specifičnim dejstvom na larve komaraca. Preparat je neškodljiv za vodenu faunu i ostale organizme te ne iziskuje posebne mere predostrožnosti.
Suzbijanje odraslih formi komaraca obaviće se uređajima sa zemlje po sledećem rasporedu:
Utorak 5. septembra od 5,30 časova
- Reka Nišava na deonici od železničkog mosta do Gazele, Gradašnička reka od kraja sela Gradašnica do ušća u reku Nišavu, Rasnička reka od sela Barje Čiflik do ušća u reku Bistricu,
reka Bistrica do ušća u reku Nišavu, Rogozki kanal od izvorišta Kavak do Kalea,park Momčilov grad, park hotela Pirot, zelene površine u Takovskoj ulici, park Maksima Gorkog, park Trg Republike, park Trg Karađorđe,park LEAP -22.divizije,zelene površine u ulici Nikole Pašića, park u ulici Vojvode Stepe i park u ulici Dragoljuba Milenkovića.
Sreda 6. septembar od 5,30 časova
- Reka Nišava od ušća reke Jerme do železničkog mosta i od Mosta Gazela do ušća reke Temštice, pojas oko akumulacionog jezera i gradskog kupališta.
Da bi se akcija uspešno realizovala i izbegle neželjene posledice Preduzeće „SANIT M&M“ poziva građane da u vreme tretmana ne borave na pomenutim lokacijama niti da izvode kućne ljubimce. Pčelari se obaveštavaju da preduzmu mere zaštite pčelinjih društava.
U slučaju nepovoljnih vremenskih prilika tretman se odlaže za prvi naredni dan kada vremenski uslovi pogoduju za izvođenje istog.