Novi konkurs za upis studenata

30. avgust 2013. 09:42 Dimitrovgrad Pirot Plus Online


U Visokoj poslovnoj školi strukovnih studija Blace u odeljenju u Dimitrovgradu ima još 40 slobodnih mesta za buduće studente. Dragan Mančev, šef nastavnog Centra, kaže da zainteresovani studetni mogu da konkurišu za slobodna mesta od 1. do 3. septembra.


- U našem centru ima još 40 slobodnih mesta. Predaja dokumenata je od 1. do 3. septembra, dok je polaganje prijemnog ispita 7. septembra. Podsećam da se školarina nije promenila, iznosi 65.000 dinara i plaća se u 10 jednakih mesečnih rata. Kod nas je zastupljen mentorski sistem studiranja i roditelji su aktivno uključeni i prate dolazak, polaganje ipsita i plaćanje rata. Odseci u Centru su računarstvo i informatika, porez i carina, finansije i računovodstvo, turizam, menadžment i internacionalna biznis administracija. Školovanje traje šest semestara sa mogućnošću upisa specijalističkih studija i još dva semestra u tom slučaju – kaže Mančev.