Nova oprema u Tehničkoj školi Pirot

21. oktobar 2021. 10:55 Društvo Pirot Plus Online

Nastavlja se veliko opremanje Tehničke škole Pirot u okviru "Programa modernizacije škola".

Dobijena savremena oprema će dodatno podići kvalitet nastave na smeru: Tehničar mehatronike.

Tehnička škola je dobila:

1. Industrijski računar za upravljanje radom mašina- PLC , sa panelom: Unitronics V1210 PLC+HMI

2. Kartica sa dodatnim ulazima i izlazima koja se povezuje na PLC, koja sadrži 18 izolovanih digitalnih ulaza (dva su high speed counter), 15 relejnih izolovanih izlaza, 2 tranzistorska izlaza, 4 analogna ulaza i 4 analogna izlaza).


3. Mrežna kartica kako bi PLC mogao da komunicira sa drugim sličnim uređajimma. V200-19-ET2 karticu

4. Panel koji se povezuje za PLC : HMI touch panel tipa Kinco GL070E

*Info, foto, video: Tehnička škola Pirot