Nepromenjen stav Samostalnog sindikata Korporacije Tigar a.d.

05. mart 2013. 12:45 Privreda Pirot Plus Online

Predsednik Samostalnog sindikata, Slobodan Petrović, o aktuelnoj situaciji u Kompaniji.