Nenad Petrović: Realizacija programa kroz novi Lokalni akcioni plan zapošljavanja od maja meseca

16. mart 2021. 13:36 Lokalna samouprava Pirot Plus Online

Na nedavno održanoj Sednici skupštine grada usvojena je odluka o početku izrade Lokalnog akcionog plana zapošljavanja. 

Ove godine, postoje i odredjene novine, izmedju ostalog, ovaj plan se sada izradjuje na period od tri godine, od 2021. do 2023.godine, a Skupština grada je organ koji donosi odluku o početku izrade i o samom usvajanju. 

Kako je rekao Nenad Petrović, iz kancelarije za Lokalni ekonomski razvoj, sada predstoji formiranje radng tela  koje će sprovesti konsultativni proces u postupku izrade plana i nacrtu plana, nakon čega će on biti predmet javne rasprave. 

On je doadao da je ranijih godina, u ovom periodu plan već bio donešen, a Javni pozivi raspisani. Ove godine kasni se zbog usvajanja Nacionalne strategije zapošljavanja koja je usvojena tek krajem februara. Prema njegovim rečima, već u maju i junu mesecu moguća je realizacija odredjenih programa. 

Petrović je naglasio da je još uvek rano za pominjanje konkretnih pedvidjenih mera, ali da su analizom efekata koji su sprovedeni u prethodnom periodu, utvrdili da je u prošle tri godine realizacija odredjenih programa bila na zadovoljavajućem nivou. Medju tim programima on izdvaja Stručnu praksu, program javnih radova i dodelu subvencija za samozapošljavanje, te se nada da će se i u budućnosti opet računati na ove programe i mere, u zavisnosti od sadržine plana.