Nastava prema savremenim standardima

29. novembar 2012. 13:16 Društvo Pirot Plus Online

Nastava u Visokoj školi strukovnih studija za obrazovanje vaspitača odvija se prema savremenim standardima. Danijela Vidanović, direktorka škole, kaže da su inovativni modeli neophodni u obrazovnom procesu

-Uložili smo velike napore u smislu osavremenjavanja nastave, a to znači da drugačije radimo sa studentima. Ono što je sada zastupljeno to je samostalnost kod studenata, na taj način izbegavamo tu teorijsku nastavu koja ume da bude nezanimljiva. Studenti uglavnom rade na projektima, kako timski tako i pojedinačno. Ono što smo primetili njhovo zadovojstvo je veće, motivisianiji su da rade, jer im se ukazuje veće poverenje u procesu nastave, a naše uloge su sada malo drugačije, mi smo mentori i samo pratimo njihov rad. Sigurno je ovo za sve učesnike zanimljiviji proces nastave - kaže dirketorka Vidanović

Vidanovićeva napominje važnost realizacije projekata za stručno usavršavanje vaspitača kao i pripreme Naučno stručnog skupa koji će biti održan u Visokoj školi.

-U maju mesecu biće orgnaizovan Naučno stručni skup međunarodnog karaktera. Biće tu predstavnici sa Pedagoškog fakulteta iz Sofije, zatim sa fakulteta iz Hrvatske i Makeodnije, kao i sa domaćih srodnih fakulteta. Po prvi put bićemo domaćini ovakvog skupa , to podrazumeva puno posla i izbor ljudi sa velikim naučnim kredibilitetom - kaže Vidanovićeva.

Vidanovićeva napominje i važnost reakreditcije škole i otvaranje studijskog program za specijalističke strukovne studije za obrazovanje vaspitača, čija je realizacija započeta početkom ovog meseca.