Nastava na daljinu od sutra: Počinje u 8h, šest dana u nedelji

16. mart 2020. 18:46 Korona virus Pirot Plus Online

Ministarstvo prosvete obavestilo je škole da će nastava na daljinu za učenike osnivnih i srednjih u Srbiji početi u utorak, 17. marta.

Edukativni sadržaji za učenje na daljinu biće emitovani na trećem kanalu Radio-televizije Srbije (RTS Кanal 3) za učenike osnovne škole.

Za učenike srednje škole nastavne jedinice i teme biće dostupne na platformi RTS Planeta

Kako se navodi, posebno pripremljeni i adaptirani obrazovni sadržaji za učenike osnovne škole emitovaće se svakodnevno od 8 časova, šest dana u nedelji i obuhvataće obrađene nastavne jedinice izabranih predmeta, u skladu sa propisanim planom i programom nastave i učenja.

Časovi će biti emitovani na RTS Кanal 3, prema rasporedu po razredima, koji će dan pre emitovanja biti dostupan na sajtu Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja (www.rasporednastave.gov.rs), rekao je gostujući na RTS-u ministar Mladen Šarčević. 

Za sve učenike od 1. do 7. razreda emitovaće se obrazovni sadržaji u blokovima od po dva časa dnevno.

Za učenike 8. razreda emitovaće se edukativni sadržaji u blokovima od po tri časa dnevno, od kojih će dva uvek biti srpski jezik i matematika, a treći čas je jedan od predmeta koji se polažu na završnom ispitu.

Ovo treba imati u vidu prilikom planiranja dodatne podrške predmetnih nastavnika (prezentacije, zadaci za vežbanje). U narednim danima biće emitovani časovi i na jezicima nacionalnih manjina, očemu će škole biti blagovremeno informisane putem sajta Ministarstva i sajtova nacionalnih saveta nacionalnih manjina.

Takođe, na platformi RTS Planeta za učenike pripadnike nacionalnih manjina koji u celosti pohađaju nastavu na maternjem jeziku, biće dostupni i drugi digitalni sadržaji, kao i snimci časova, o čemu će biti obavešteni putem sajta Ministarstva i sajtova nacionalnih saveta nacionalnih manjina.

Za učenike kojima je potreban strukturiran individualizovan pristup u radu, odnosno prilagođavanje u okviru individualnog obrazovnog plana (IOP), IOP-1, IOP-2 i IOP-3, potrebno je da nastavnici pripreme posebne materijale za učenje i da ih učine dostupnim učenicima na način koji dogovore sa njihovim roditeljima.

U slučaju da internet nije dostupan svim učenicima, obaveza je direktora i odeljenjskih starešina da raspored časova koji će biti emitovani na RTS Кanal 3 redovno objavljuju na mestu koje je direktno dostupno učenicima i roditeljima.

Svi emitovani časovi biće dostupni i na platformi RTS Planeta, gde se mogu naknadno i više puta pregledati, istog ili narednih dana. O ovoj mogućnosti, takođe, treba obavestiti učenike i roditelje i ukoliko je potrebno, dati odgovorajuću podršku za pristup ovoj platformi.

Operateri neće naplaćivati protok i prenos podataka za navedene edukativne sadržaje.

Istovremeno sa emitovanjem TV časova, nastavnici su u obavezi da, u saradnji sa odeljenjskim starešinama, ostvare potrebnu komunikaciju sa učenicima i/ili njihovim roditeljima i kada je potrebno da daju dodatna uputstva za učenje nakon emitovanih sadržaja (npr. dodatne prezentacije ili zadaci za vežbanje u radnoj svesci, domaći zadaci – eseji, analize, prezentacije, ilustracije, crteži i drugo).

Ovo se odnosi i na predmete koji će biti manje zastupljeni učenjem preko kanala PTC Кanal 3 (muzička kultura, likovna kultura, fizičko i zdravsteno vaspitanje, strani jezici, tehnika i tehnologija, informatika i drugo).

Izvor: BIZLife