Najpre Zakon, pa onda legalizacija

26. jun 2013. 12:40 Gradska hronika Pirot Plus Online

Nacrt Zakona o legalizaciji još uvek ne daje odgovor na brojna pitanja oko legalizacije bespravno sagradjenih objekata.Načelnik za urbanizam i stembeno komunalnu delatnost opštine Pirot, Zoran Krstić, kaže da se tek usvajanjem novog Zakona o legalizaciji mogu očekivati precizna uputstva, a sve prijave koje su podnete do sada važiće i predstojećem postupku. U ovom trenutku se još uvek ne radi po podnetim zahtevima, a takodje i visina cene za legalizaciju nije poznata, kaže Krstić.


- Trenutno vlada, ako tako mogu da kažem, pravni vakuum kada je reč o aktivnostima vezanim za legalizaciju bespravno sagradjenih objekata. Treba reći da su sve aktivnosti koje su do sada sprovodjene po pitanju legalizacije ukinute odlukom Ustavnog suda, odnosno proglašene neustavnim. Precizne odrednice očekujemo tek po usvajanju novog Zakona o legalizaciji. Možda jedno od najvažnijih pitanja koje interesuje gradjane jeste visina cene za naknadno izdavanje gradjevinske dozvole, tj legalizaciju -kaže Krstć.