Na sledećoj sednici Skupštine izveštaj o izvršenju budžeta, porez na imovinu i Odluka o dodeli pomoći male vrednosti privrednim subjektima

23. novembar 2022. 12:30 Lokalna samouprava Pirot Plus Online

Novo zasedanje Skupštine grada biće održano u sredu 30.novembra. Na dnevnom redu su sledeće teme:

1.Usvajanje Izveštaja o izvršenju Odluke o budžetu grada Pirota za period 01.01.-30.09.2022.

2.Donošenje Odluke o izmenama i dopunama Plana generalne regulacije "Pirot-zapad"

3.Donošenje Odluke o izmenama i dopunama Plana generalne regulacije "Sukovo"

4.Donošenje Odluke o utvrđivanju prosečnih cena kvadratnog metra odgovarajućih nepokretnosti za utvrđivanje poreza na imovinu za 2023.godinu na teritoriji grada Pirota

5.Donošenje Odluke o razvrstavanju neizgrađenog građevinskog zemljišta koje se koristi isključivo za gajenje biljaka, sadnog mazerijala, odnosno šuma, u poljoprivredno, odnosno u šumsko zemljište za svrhu utvrđivanja poreza na imovinu za 2023.godinu

6.Donošenje Odluke o izmeni i dopuni Odluke o dodeli pomoći male vrednosti privrednim subjektima na teritoriji grada Pirota

7.Donošenje Odluke o pristupanju Grada Pirota u članstvo Udruženja "Pokret za decu tri plus" iz Čačka

8.Donošenje rešenja iz imovinsko pravne oblasti

9.Razrešenja i imenovanja

10.Odbornička pitanja

Skupštini prethodi sednica Gradskog veća koja će se održati u ponedeljak, 28.novembra.