Na predlog građana odbornici odlučili: Vezni trakt čeka idejno rešenje za dogradnju

05. mart 2020. 12:21 Lokalna samouprava Pirot Plus Online

Na poslednjoj sednici Skupštine grada Pirota doneta je Odluka o raspisivanju konkursa za izradu idejnog rešenja za nadogradnju veznog trakta u centru grada. Zoran Krstić, načelnik Odeljenja za urbanizam i stambeno komunalne poslove, objašnjava da je postojala inicijativa građana koji žive i rade na ovom prostoru, ali i da je u izmenama i dopunama plana generalne regulacije Pirot – centar bila predviđena regulacija veznog trakta. Za sve ovo potrebno je uraditi najbolje urbanističko i ahitektonsko idejno rešenje za ovaj deo grada.

Za sprovođenje konkursa imenovano je Javno preduzeće za planiranje i uređivanje građevinskog zemljišta.

Konkurs bi trebalo da bude objavljen krajem leta. Za realizaciju konkursa određen je stručni žiri i u budžetu grada obezbeđeno 1.500.000 dinara.