Ministartvo za zaštitu životne sredine odobrilo 4 miliona dinara za izradu tehničke dokumentacije za buduću Kompostanu

18. jul 2019. 13:30 Lokalna samouprava Pirot Plus Online

Ministar zaštite životne sredine Goran Trivan danas je potpisao ugovore sa predstavnicima jedinica lokalnih samouprava o sufinasiranju realizacije projekata uspostavljanja regionalnih sistema upravljanja otpadom. Na osnovu javnog konkursa koji je raspisalo Ministarstvo, sredstvima Zelenog fonda RS, u ukupnom iznosu od 99.960.000 dinara biće sufinansirani projekti regionalnih centara u Somboru, Novom Sadu, Novoj Varoši i Pirotu.

Zamenik gradonačelnika Pirota, Vidojko Panajotović, kao predstavnik grada, potpisao je ugovor sa ministrom Trivanom o finansiranju izrade projektno tehničke dokumentacije za buduću Kompostanu na Regionalnoj sanitarnoj deponiji. Prema rečima Panajotovića, Regionalna deponija je ranije konkurisala za sredstva za izradu dokumentacije. Ministarstvo je odobrilo 4 miliona dinara, za pomenute poslove. Učešće grada biće milion dinara.

Ministar Goran Trivan je nakon potpisivanja ugovora rekao da je jedan od najvažnijih prioriteta u zaštiti životne sredine u Srbiji rešavanje pitanja otpada, kako otpadnih voda, tako i komunalnog, čvrstog otpada. Ukazao je da je strateški cilj da se uredi upravljanje komunalnim otpadom kroz uspostavljanje regionalnih centara, što podrazumeva izgradnju celokupne infrastrukture – transfer stanica za sakupljanje i separaciju reciklabilnog otpada, reciklažnih dvorišta, postrojenja za iskorišćenje otpada za dobijanja energije.

Prema ranijim informacijama, Kompostana će biti izgradjena iznad Hale za sekundarnu separaciju otpada na Regionalnoj deponiji Pirot, jer je cilj da se biljni otpad koji može da se iskoristi, odvoji i ponovo iskoristi.

Do kraja godine trebalo bi da bude gotova dokumentacija i da apliciramo kod Evropske komisije za sredstva za izgradnju kompostane - rekao je Nebojša Ivanov, direktor Deponije.