Milan Popović: Racionalno trošenje novca omogućilo još jedan rebalans Budžeta

27. jun 2017. 16:30 Lokalna samouprava Pirot Plus Online

U petak, 30. juna, biće održana sednica Skupštine Grada. Donošenje Odluke o izmenama i dopunama Odluke o budžetu grada Pirota za 2017. godinu jedna je od najvažnijih tema o kojima će odbornici odlučivati. Predsednik Skupštine Grada, Milan Popović, kaže da će sredstva unutar nekih pozicija biti preraspoređena kako bi se do kraja godine budžet ispunio prema planu. Popović je istakao i da će na sednici biti prezentovan Plan generalne regulacije “Pirot – Istok 1”.

Pored ovoga, odbornici će dati saglasnost i usvojiti projekat javnog privatnog partnerstva “Rekonstrukcija sistema javnog osvetljenja na teritoriji grada Pirota”, gde je namera da se dođe do uštede kada je javna rasveta u pitanju, rekao je Popović. Takođe, na dnevnom redu biće i odluke o mesnim zajednicama, o zadacima, sastavu i načinu rada Komisije za planove grada.

Još jedna važna tema ove sednice biće Odluka o utvrđivanju posebne naknade za uređivanje javnih parking prostora i izgradnju javnih kolektivnih garaža. Pored toga biće reči i odlukama o sprovodjenju javnog konkursa za izbor direktora javnih preduzeća čiji je osnivač Grad Pirot, o otpisu duga sa pripadajućom kamatom po osnovu poreza na zarade poserkog obveznika ZGOP a.d. Novi Sad i davanje saglasnosti na odluke nadzornih odbora javnih predizeća o raspodeli dobiti za 2015. i 2016. godinu, na izmenu Programa poslovanja javnih preduzeća i na odluke nadzornih odbora o isplati solidarne pomoći zaposlenima: JP “Komunalac, JP “Vodovod i kanalizacija, JKP “Gradska toplana” i JKP “Regionalna deponija Pirot”.

Sednici Skupštine Grada prethodi sednica Gradskog veća koja je zakazana za sredu 28. jun.