Marjan Ćirić: Onlajn nastava protiče bez problema, ipak, pandemija utiče na realizaciju brojnih aktivnosti - međunarodna saradnja, projekti...

05. april 2021. 11:38 Društvo Pirot Plus Online

Prilikom našeg poslednjeg razgovora sa direktorom Ekonomske škole, Marjanom Ćirićem, bilo je reči o Konkursu za upis učenike u srednje škole, ali i o drugim aktivnostima. Govoreći o realizaciji nastave, s obzirom da se već mesec dana odvija onlajn, Ćirić je rekao da se nada da će se uskoro steći uslovi da učenici i nastavnici nesmetano rade u školi. Inače, organizacija je takva, prema rečima direktora, da učenici mogu da dođu i u školu i odgovaraju ukoliko nisu zadovoljni ocenom.

Kada je reč o praktičnoj nastavi ona se realizuje u školi u manjim grupama, uz poštovanje svih epidemioloških mera.

Pandemija koronavirusa uticala je na tok brojnih planiranih aktivnosti, među kojima su i međunarodna saradnja sa školama iz drugih zemalja i projekti.

Jedan od veoma značajnih projekata koje Ekonomska škola planira je izgradnja radionice, velike kuhinje koju će učenici koristiti za praktičnu nastavu. O ovome je Ćirić rekao da je projekat ušao u širi krug kapitalnih investicija Grada Pirota i imaju obećanje da će se to realizovati u narednih par godina.