Marija Vasić: Kod dece je smanjen prag tolerancije na frustracije. Brzo mogu da "skliznu" u nasilničko ponašanje!

01. oktobar 2020. 11:37 Društvo Pirot Plus Online

Poslednjih godina svedoci smo da je tema vršnjačkog nasilja sve zastupljenija u medijima, a da se time, svako na svoj način,  bave i roditelji, vaspitači i učitelji, psihlozi, pedagozi, socijalni radnici. Nekada se o tome nije "glasno" govorilo, a od kako je počelo, može se reći da je počela i ekspanzija ovog problema. 

Vršnjačko nasilje na državnom nivou jeste u porastu, kaže Marija Vasić, direktorka Centra za socijalni rad. SItuacija je slična i u Pirotu, ako se uzmu u obzir maloletna lica koja su u riziku i već se nalaze na evidenciji Centra za socijalni rad, kao potencijalni počinioci krivičnih dela. Stučnjaci centra redovno rade šestomesečnu analizu sa ciljem otkrivanja krivičnih dela koja su u porastu.

Prag tolerancije na frustracije je smanjen kod dece i vrlo brzo može da "sklizne" u nasilničko ponašanje, sto je primarni problem, kaže Vasićeva.

Direktorka Vasić, ističe da su projekti koji su prethodnih godina realizovani u našem Centru za socijalni rad, doprineli tome da godišnje analiza o broju maloletnih počinioca prekšajnih i krivičnih dela, koja su bila uključena u progam, pokažu da se broj ne povećava unazad 3 godine. 

MOGUĆE JE stati "na crtu" bilo kom obliku nasilja, uz medjusobnu saradnju i razumevanje svih uključenih institucija i subjekata!