Marija Djošić: Plan razvoja Pirota do 2028.godine biće najviši dokument javne politike grada

22. oktobar 2020. 12:29 Lokalna samouprava Pirot Plus Online

Na sednici Gradskog veća, koja je održana u sredu 21.oktobra, Marija Djošić, šef kancelarije za lokalni ekonomski razvoj predstavila je većnicima ideju Plana rezvoja grada Pirota za period od 2021.do 2028.godine. Na narednoj sednici Skuštine grada o tome će se detaljno raspravljati i biće pred odbornicima na usvajanje.

Ovaj dokumet predstavljaće najviši dokument javne politike Lokalne samouprave, koji menja sve ostale strategije, po novom zakonu o planskom sistemu koji je usvojen 2018.godine, i nadovezaće se na sada već staru strategiju Održivog razvoja.

Ona je rekla da je ovo logičan sled dogadjaja te da će se Plan razvoja grada baviti analizama postojećeg stanja u lokalnoj zajednici, utvdjivanjem ciljeva, vizija, ali i merama za sprovodjenje svega toga u praksi. 

U okviru toga biće formiran i koordinacioni tim i radne grupe po sektorima u saradnji sa Razvojnom agencijom Jug, a okviru svake radne grupe biće postavljen koordinator koji će biti odgovoran za rad i rezultate u okviru grupe. 

Marija Djošić očekuje da se, kada Plan bide usvojen, čuje glas javnog mnjenja i da se u formiranje uključe sve interesne grupe, počev od Javne uprave, javnih preduzeća, privrednika i organizacija.