Kroz proces participativnog budžetiranja najviše glasova dobio "Naučni šou"

11. septembar 2023. 13:44 Lokalna samouprava Pirot Plus Online

Participativno planiranje budžeta (participativno budžetiranje, odnosno PB) je demokratska praksa učešća građana u procesima donošenja odluka o trošenju novca prikupljenog kroz poreze i druge javne prihode u cilju poboljšanja kvaliteta života u jednoj zajednici i u skladu sa konsenzusom o tome koje projekte i prioritete razvoja treba finansirati.

PB je proces koji uključuje građane i ostale zainteresovane strane u proces određivanja prioriteta i proces planiranja rashoda budžeta lokalne samouprave. Iako postoje zemlje u kojima je participativno budžetiranje zakonom propisano za ceo budžet, ovde govorimo o participativnom budžetiranju koje se odnosi na relativno mali deo budžeta namenjen za projekte od interesa za lokalnu zajednicu.

Gradska uprava Grada Pirota od 2016. godine sprovodi proces participativnog budžetiranja. U ovaj proces je učestvovao veliki broj građana što kroz svoje predloge što kasnije kroz glasanje za predlog koji je bitan za njihovu zajednicu.

Za 2023. godinu predlog koji je dobio najveći broj glasova je ‘’Naučni šou’’. To je popularan naučni performans u trajanju od jednog časa koji se zajedno sa publikom u ovom slučaju sa decom iz petog, šestog i sedmog razreda izvodi ispred njih. Učenicima se kroz razne eksperimente približavaju prirodne nauke i logičko razmišljanje. Šou sadrži elemente vatre, dima, jakog svetla i zvukova što ga čini atraktivnim i prilagodljivim za decu.

‘’Naučni šou’’ se održava u OŠ ‘’Sveti Sava’’ u prostoriji koja je pogodna za ovakve eksperimente i učenici će kroz tri dana koliko gostuje Centar za promociju nauke koji je i izvođač ovih eksperimenata da vide i nauče veliki broj stvari koja se tiču fizike i uopšte života.

Ovim projektom obuhvaćeno je oko 1200 deteta iz svih osnovnih škola i to učenici 5. 6. i 7. razreda jer je ovaj program najprilagodljiviji njihovom uzrastu.

*Info: Gradska uprava Pirot