Krenula humana akcija Danijele i Srđana Popovića iz Minhena za pomoć ljudima sa poplavljenog područja u Pirotu!

13. januar 2021. 14:23 Gradska hronika Pirot Plus Online

Dobri ljudi nastavljaju da se bore za Pirot I Piroćance.

Danijela i Srđan Popović iz Minhena javili su se sa željom da pokrenu u Nemačkoj akciju prikupljanja pomoći za Piroćance koji su pretrpeli velike štete od poplave.

Kontakti su Popovići ostvarili  sa Gradskom upravom Pirot i danas su iz Odeljenja za finansije Gradske uprave obavestili  Danijelu i Srđana  Popovića da su otvoreni računi za pomoć.

Danijela nije čekala, pozvala nas je da nas obavesti o tome.

Akcija humanih naših ljudi iz Nemačke i zvanično počinje objavljivanjem deviznog i dinarsklog račluna.

Mi dodajemo, ne samo humanih ljudi, naših ljudi iz Nermačke, već svih vas iz celog sveta, ali i vas koji živite u našem gradu i našoj zemlji.

Humani ljudi, ponavljamo još jednom brojeve žiro računa i objašnjenje.

Broj dinarskog žiro racuna: 840-0000003094740-69
Primalac: Grad Pirot
Svrha uplate: Donacija za pomoc ugrozenom stanovnistvu i otklanjanje posledica poplava

Broj deviznog racuna:840-0000000187770-97
Primalac: Grad Pirot
Svrha uplate: Donacija za pomoc ugrozenom stanovnistvu i otklanjanje posledica poplava

Instrukcija za plaćanje za devizne uplate za ovu namenu.

Nastavljamo da se borimo za Pirot i Piroćance!