Koridori Srbije: Radovi na odronu kod Crnoklišta za sada po planiranoj dinamici! Zadatak je obiman i veoma složen!

24. januar 2023. 12:05 Gradska hronika Pirot Plus Online

Prošle sedmice,  iz Staničenja, gde su i dalje ,,parkirane" cisterne, nastavio sam, kada sam već tu blizu, do mesta gde se sanira odron na starom putu Pirot – Bela Palanka, iznad sela Crnoklište .

Informaciju nisam mogao da objavim dok ne dobijemo saopštenje ! Stiglo je juče!

……………………………………………………………

Informacija

Poštovani,
Dostavljamo tražene informacije:     
Radovi se izvode u skladu sa projektom i odobrenom dinamikom. Izvršeno je odvođenje kliznutog materijala sa saobraćajnice, postavljena je i održava se privremena saobraćajna signalizacija, formiran gradilišni kamp I pristupne saobraćajnice.    
Trenutno se izvode radovi na reprofilaciji kosine  (iskop I odvoženje  zemljanog materijala ), i ugradnja ankera za stabilizaciju kosine.    
Takođe, radi se na izgradnji radne platforme (privremeni  nasip) za potrebe bušeće garniture za izgradnju šipova.

Koridori Srbije d.o.o.

Odeljenje za odnose s javnošću

………………………………………………………………

Vreme je do sada išlo na ruku radnicima Euro road koji su započeli veoma složene poslove.

Za bagerom je sedeo mlad čovek, čekajući veliki kamion kako bi istovarivao iskopanu zemlju i kamen. Posao je veoma težak, lice nasmejano, naučili ljudi!

Prema nezvaničnim informacijama  koje imamo, planirani završetak radova je do kraja 2023. godine.

 Za vrednost radova još uvek nismo dobili informaciju!