Kontinuitet Pirotskog zbornika

10. januar 2022. 07:32 Kultura Pirot Plus Online

Četrdeset šesti broj Pirotskog zbornika objavljen je krajem 2021. godine. Sadrži devet radova. Milena Čavić sa beogradskog Instituta za radiologiju i onkologiju i njeni koautori dali su poređenje toka pandemije Kovida 19 u Pirotskom okrugu sa njenim tokom na nivou Republike Srbije i sveta uopšte. Jedna druga, srodna bolest, tzv. španska groznica iz 1918. bila je tema rada Jelice Ilić. U radu pisanom na engleskom jeziku, Olivera Papović sa Prirodno-matematičkog fakulteta u Kosovskoj Mitrovici i njeni koautori obrađuju neke aspekte etnofarmakološke upotrebe biljaka u Pirotskom okrugu. Davor Lazarević i Predrag Vidanović napisali su radove koji su proistekli iz njihovog istraživanja u Centralnom državnom arhivu u Sofiji, a odnose se na pokret otpora u pirotskom kraju tokom Drugog svetskog rata. Lazarević piše o sudskom procesuiranju grupe partizanskih saradnika 1944, a Vidanović o tzv. Džadžinoj grupi. Arsenije Todorović je istraživao članke u nekadašnjem poljoprivrednom časopisu „Težak“ koji se odnose na pirotski kraj. Sead Ibrić iz Beograda bavio se ostacima turskih nadgrobnih spomenika koji se čuvaju u pirotskom Muzeju, prevevši turske natpise na njima, pisane arapskim pismom, na srpski jezik. Marija Marković sa niškog Prirodno-matematičkog fakulteta, sa svojim koautorskim timom, napisala je rad o mezofilnim brdskim bukovim šumama. Goran Nikolić piše iz sociološko-antropološkog ugla o menjanju i napuštanju pirotskog govora u novije vreme.

Kao i prethodni iz 2020. godine, tako i ovaj najnoviji broj Pirotskog zbornika pripremljen je tokom pandemije Kovida 19 kada su potencijalni autori imali otežane uslove sa sprovođenje svojih istraživanja koji su išli dotle da su neka istraživanja i odlagana. I pored toga, pojačanim naporima autora, uredništva i samog izdavača – Narodne biblioteke Pirot, i 46. broj Pirotskog zbornika objavljen je u svom uobičajenom terminu.