Kako sprečiti nepropisno odlaganje otpada i stvaranje divljih deponija

30. septembar 2019. 12:00 Gradska hronika Pirot Plus Online

Na osnovu odluke Gradskog veća na mestu zvanom Božurato, nedaleko od Pirota prema selu Prisjan, određena je lokacija za odlaganje građevinskog otpada kako se ne bi stvarale „divlje deponije“ koje uglavnom nastaju pored puteva nadomak samog grada, pa ne retko i u neposrednoj blizini grada. Za regulisanje ovog pitanja iz Budžeta Pirota ove godine je opredeljeno oko milion dinara. Stiče se utisak da je stanje nešto bolje nego ranije, ali i dalje pojedinci ne odlažu otpad na predviđenom mestu. Ovih dana na Božuratu je odlagani materijal rasplaniran , što je redovna obaveza.

Bojan Pešić, šef odseka za stambeno komunalne poslove, ističe da je odlaganje građevinskog otpada besplatno, da se prostor za odlaganje redovno održava i da je pristupačan vozilima, ali da se često odlaže i druga vrsta otpada što ne bi trebalo.

Jedna omanja divlja deponija je pored samog puta, na samo kilometar dva od zvaničnog mesta za odlaganje „šuta“.

Naselje „Senjak“ u Pirotu, od kako je izgrađen Drugi ring i dumski most na Nišavi, postaje urbani deo grada. Za samo nekoliko godina izgrađen je čitav kompleks stambenih zgrada sa poslovnim prostorom, a Ulica "Ćirila i Metodija“ se spravom može nazvati bulevar. Medjutim, nesavesni građani ne prezaju da i tu odlažu građavinski materijal i stvaraju deponije.

Zoran Krstić, načelnik za urabanizam i stambeno komunalne poslove apeluje na građane da poštuju propise. Kazne nisu male za takve prekršaje, a odlaganje otpada je besplatno, ističe Krstić.

Jedna od divljih deponija je pored Nišave na nekih stotinak metara od Gradskog kupališta, odnosno kompenzacionog bazena dva HE „Pirot“.

Kazne za nepropisno odlaganje građevinskog otpada su deset hiljada za fizička i pedeset za pravna lica.