Jovan Milenković, GIK: U Pirotu izlaznost prema očekivanju. Do 12 časova izašlo 20,12%. Dva sata kasnije 30.35% ili 14.331

21. jun 2020. 14:54 Izbori 2020 Pirot Plus Online

Gradska izborna komisija objavljuje presek izlaznosti na svaka dva sata. U  zgradi Gradske uprave u Velikoj Sali  bili smo negde posle 12 časova.

Članovi GIK-a i oni koji su rezervni sastav smenjuju se. Jedni dolaze, drugi će iskoristiti neki sat odmora.

Jovan Mijalković je predsednik GIK-a. Iskusan na ovom poslu, što je olakšalo da sa njim razgovaramo o svim detajima za koje smo smatrali da su intersantni, ali i relevantni za naše sugradjane.

Saša Jelenković iz IT sektora poslao nam je koja su biračka mesta i gde se nalaze.

R.b. biračkog mesta   upisano birača
1 NOVA MALA     1 925
2 NOVA MALA 2     1575
3 NOVA MALA 3     424
4 NOVA MALA 4    1150
5 BARJE 1    1045
6 BARJE      2 786
7 BARJE 3    1185
8 BARJE 4 728
9 TANASKO RAJIĆ 1 970
10 TANASKO RAJIĆ 2 1003
11 TANASKO RAJIĆ 3 795
12 OSMI SEPTEMBAR 1 1433
13 OSMI SEPTEMBAR 2 861
14 KALE 1 905
15 KALE 2 925
16 KALE 3 878
17 SLAVONIJA 1 1414
18 SLAVONIJA 2 862
19 TIJA BARA 1 742
20 TIJA BARA 2 760
21 STANICA 1170
22 BEG BAŠTA 887
23 RADIN DO 1 936
24 RADIN DO 2 1252
25 BERILOVSKA KAPIJA 1 1049
26 BERILOVSKA KAPIJA 2 812
27 TIGROVO NASELJE 1 881
28 TIGROVO NASELJE 2 1005
29 TIGROVO NASELJE 3 627
30 TIGROVO NASELJE 4 732
31 TIGROVO NASELJE 5 834
32 PRČEVAC 1 833
33 PRČEVAC 2 992
34 ĐERAM 1 1107
35 ĐERAM 2 1209
36 NOVI ZAVOJ 1203
37 NOVA BOLNICA 237
38 GNJILAN 1569
39 BARJE ČIFLIK 455
40 RASNICA 223
41 SINJA GLAVA,PASJAČ 55
42 BLATO 423
43 KOSTUR 190
44 VELIKI SUVODOL 295
45 MALI SUVODOL 173
46 PONOR 239
47 PRISJAN 51
48 KAMIK,CEREV DEL,BEROVICA 56
49 DRŽINA 275
50 PETROVAC 205
51 VOJNEGOVAC 147
52 SUKOVO,JALBOTINA,G.DRŽINA,VLASI 396
53 BELO POLJE 166
54 ČINIGLAVCI,GRADIŠTE 196
55 SREĆKOVAC,PLANINICA 63
56 KRUPAC 1007
57 VELIKO SELO 234
58 VELIKI JOVANOVAC 273
59 MALI JOVANOVAC 95
60 TRNJANA 100
61 POLJSKA RŽANA 1085
62 BERILOVAC 611
63 IZVOR 564
64 GRADAŠNICA 480
65 NIŠOR 59
66 DOBRI DO 40
67 POKROVENIK,KOPRIVŠTICA 60
68 GOSTUŠA,PAKLEŠTICA,V.LUKANJA,BELA 83
69 VIS.RŽANA,SLAVINJA,ROSOMAČ 52
70 RSOVCI 49
71 JELOVICA 49
72 DOJKINCI,BRLOG 143
73 TEMSKA,KUMANOVO 511
74 RUDINJE 93
75 RAGODEŠ 70
76 TOPLI DO,ZASKOVCI 65
77 CEROVA,ŠUGRIN,MIRKOVCI 101
78 BAZOVIK,ORLJA 96
79 CRNOKLIŠTE 180
80 OSMAKOVO 77
81 VRANIŠTE 55
82 STANIČENJE 326
83 SOPOT 183
84 OREOVICA 42
85 CRVENČEVO 62
86 OBRENOVAC,MILOJKOVAC 61

R.b. biračkog mesta upisano birača
1 NOVA MALA 1 925
2 NOVA MALA 2 1575
3 NOVA MALA 3 424
4 NOVA MALA 4 1150
5 BARJE 1 1045
6 BARJE 2 786
7 BARJE 3 1185
8 BARJE 4 728
9 TANASKO RAJIĆ 1 970
10 TANASKO RAJIĆ 2 1003
11 TANASKO RAJIĆ 3 795
12 OSMI SEPTEMBAR 1 1433
13 OSMI SEPTEMBAR 2 861
14 KALE 1 905
15 KALE 2 925
16 KALE 3 878
17 SLAVONIJA 1 1414
18 SLAVONIJA 2 862
19 TIJA BARA 1 742
20 TIJA BARA 2 760
21 STANICA 1170
22 BEG BAŠTA 887
23 RADIN DO 1 936
24 RADIN DO 2 1252
25 BERILOVSKA KAPIJA 1 1049
26 BERILOVSKA KAPIJA 2 812
27 TIGROVO NASELJE 1 881
28 TIGROVO NASELJE 2 1005
29 TIGROVO NASELJE 3 627
30 TIGROVO NASELJE 4 732
31 TIGROVO NASELJE 5 834
32 PRČEVAC 1 833
33 PRČEVAC 2 992
34 ĐERAM 1 1107
35 ĐERAM 2 1209
36 NOVI ZAVOJ 1203
37 NOVA BOLNICA 237
38 GNJILAN 1569
39 BARJE ČIFLIK 455
40 RASNICA 223
41 SINJA GLAVA,PASJAČ 55
42 BLATO 423
43 KOSTUR 190
44 VELIKI SUVODOL 295
45 MALI SUVODOL 173
46 PONOR 239
47 PRISJAN 51
48 KAMIK,CEREV DEL,BEROVICA 56
49 DRŽINA 275
50 PETROVAC 205
51 VOJNEGOVAC 147
52 SUKOVO,JALBOTINA,G.DRŽINA,VLASI 396
53 BELO POLJE 166
54 ČINIGLAVCI,GRADIŠTE 196
55 SREĆKOVAC,PLANINICA 63
56 KRUPAC 1007
57 VELIKO SELO 234
58 VELIKI JOVANOVAC 273
59 MALI JOVANOVAC 95
60 TRNJANA 100
61 POLJSKA RŽANA 1085
62 BERILOVAC 611
63 IZVOR 564
64 GRADAŠNICA 480
65 NIŠOR 59
66 DOBRI DO 40
67 POKROVENIK,KOPRIVŠTICA 60
68 GOSTUŠA,PAKLEŠTICA,V.LUKANJA,BELA 83
69 VIS.RŽANA,SLAVINJA,ROSOMAČ 52
70 RSOVCI 49
71 JELOVICA 49
72 DOJKINCI,BRLOG 143
73 TEMSKA,KUMANOVO 511
74 RUDINJE 93
75 RAGODEŠ 70
76 TOPLI DO,ZASKOVCI 65
77 CEROVA,ŠUGRIN,MIRKOVCI 101
78 BAZOVIK,ORLJA 96
79 CRNOKLIŠTE 180
80 OSMAKOVO 77
81 VRANIŠTE 55
82 STANIČENJE 326
83 SOPOT 183
84 OREOVICA 42
85 CRVENČEVO 62
86 OBRENOVAC,MILOJKOVAC 61