Još četiri dana otvoren poziv za radno angažovanje osoba iz marginalizovanih grupa u Pirotu - „Zajedno za zajednicu“

16. mart 2021. 13:55 Lokalna samouprava Pirot Plus Online

Osobe iz marginalizovanih grupa na teritoriji Grada Pirota do 20. marta mogu da se prijave za radno angažovanje po konceptu „Zajedno za zajednicu“, u gradskim javnim institucijama i ustanovama, kao i organizacijama civilnog društva.Meru radnog angazovanja „Cash for Work“ (Zajedno za zajednicu), implementira Nemačka organizacija za međunarodnu saradnju GIZ, zajedno s NALED-om i Asocijacijom koordinatora za romska pitanja, u cilju ublažavanja negativnih posledica pandemije COVID-19. Ovaj koncept obuhvata potrebe ciljne grupe, njihove kapacitete i resurse, a u cilju ostvarenja  određenog društvenog interesa lokalne zajednice.

Rome i Romkinje, samohrane majke, žene žrtve nasilja, osobe sa invaliditetom, nezaposleni duže od godinu dana i lica iz drugih marginalizovanih grupa, očekuje angažovanje u trajanju od tri do četiri meseca u periodu april-avgust.

- Učešćem u projektu želimo da podržimo aktivnosti za poboljšanje uslova života najranjivijih kategorija u našem gradu i pokažemo solidarnost sa onima koje je aktuelna zdravstvena situacija najviše pogodila. Takođe, kroz realizaciju javnih radova doprinećemo i unapređenju infrastrukture naše lokalne samouprave i kvaliteta usluga javnih ustanova, uređenju javnih površina i čistoći. Meru radnog angažovanja vidimo kao dobar način da tu svrhu suštinski ispunimo, te svesrdno podržavamo GIZ i NALED u njenom sprovođenju – kaže gradonačelnik Vladan Vasić.

Robert Bu, vođa tima projekta Nemačke razvojne saradnje „Inkluzije Roma i drugih marginalizovanih grupa u Srbiji“, ističe da će mera  radnog angažovanja biti realizovana u šest lokalnih samouprava - Vranju, Aleksincu, Pirotu, Kruševcu, Kragujevcu i Subotici. Predviđeno je da  210 osoba,  bude radno angazovano krozkoncept „Zajedno za zajednicu“.

Pored mesečne nadoknade u neto iznosu od 28.000 dinara za 160 radnih sati, za učesnike u programu biće uplaćeni porezi i doprinosi za socijalno osiguranje, a obezbeđena im je mentorska podrška lokalnih medijatora, obuka za obavljanje posla koju organizuje poslodavac, kao i obuka za uvod u obavljanje posla koju organizuje izvođač projekta (NALED). Uz to, na raspolaganju im je neophodna radna oprema, zaštitna sredstva za prevenciju od COVID–19, a obezbeđeni su i paketi pomoći sa prehrambenim proizvodima, higijenskim i dezinfekcionim sredstvima.

Pre otpočinjanja radnog angažmana, pripadnici marginalizovanih grupa proći će kroz obuku za aktivno traženje posla - pisanje biografije (CV) i sticanje veština kako da traže i prijave se za posao. Svi zainteresovani za učešće moći će da se prijave putem slanja popunjenog prijavnog formulara, a za pomoć mogu da se obrate lokalnim medijatorima u svojim mestima stanovanja ili kontakt centru NALED-a na broj 0638658605 i adresi zajednozazajednicu@naled.rs. Formular je moguće preuzeti sa sajta NALED-a, na šalterima gradske uprave i filijali NSZ.

Mera radnog angažovanja „Cash for Work“ („Zajedno za zajednicu“) tokom pandemije COVID-19 deo je širegprojekta Nemačke razvojne saradnje „Inkluzija Roma i Romkinja i drugih marginalizovanih grupa u Srbiji“ kojiimplementira GIZ, dok realizaciju mere radnog angažovanja uz njihovu podršku sprovodi NALED u okviruprojekta ‚‚Poboljšanje uslova života Roma i Romkinja i drugih marginalizovanih grupa u 18 jedinica lokalne samouprave“, zajedno saAsocijacijom koordinatora za romska pitanja.