Javni poziv za podnošenje prijava o parcelama i objektima koji nisu u funkciji

22. januar 2019. 10:57 Lokalna samouprava Pirot Plus Online

Gradska uprava Pirot objavljuje Javni poziv za podnošenje prijava o parcelama i objektima koji nisu u funkciji, a u cilju formiranja jedinstvene baze lokacija za potrebe potencijalnih investitora.

Pravo učešća po pozivu imaju sva fizička i pravna lica koja poseduju objekte (Brownfield lokacije) i slobodne parcele (Greenfield lokacije) na teritoriji grada ili u njegovoj blizini i koji iste žele da ponude domaćim i stranim investitorima,bilo na prodaju ili u zakup.

Uslovi za prijavu ”Brownfield” lokacije: Površina objekta minimum 400 m²; postojanje potrebne infrastruktukture, pristupne saobraćajnice; priključena električna energija, voda, kanalizacija ili postojanje mogućnosti za njihovo priključenje.

Obrazac za prijavu ”Brownfield” lokacije

Uslovi za prijavu “Greenfield” lokacije: Površina parcele iznad 1000m²,postojanje potrebne infrastrukture; pristupne saobraćajnice; postojanje mogućnosti za priključenje električne energije, vode i kanalizacije.

Obrazac za prijavu ”Greenfield” lokacije

Javni poziv je otvoren 30 dana od dana objavljivanja.
Prijavni formular se može dobiti u Kancelariji za lokalni ekonomski razvoj grada Pirota ili preuzeti sa sajta www.pirot.rs; www.ledo.pirot.rs.

Sve dodatne informacije mogu se dobiti u Kancelariji za lokalni ekonomski razvoj ili na telefon 010/305-581