Izrada nacrta ugovora javno - privatnog partnerstva sa GIZ-om u završnoj fazi

25. mart 2015. 08:35 Lokalna samouprava Pirot Plus Online

U okviru realizacije projekta “Zamena postojećih kotlova koji koriste lož ulje kotlovima na bio masu”, predstavnici nemačke organizacije GIZ posetila su Opštinu Pirot povodom izrade nacrta ugovora javno - privatnog partnerstva, rekao je Boban Nikolić, član Opštinskog veća zadužen za oblast vanprivrede.

- Nemačka razvojna agencija GIZ nam pomaže, mi smo u završnoj fazi izrade nacrta ugovora javno - privatnog partnerstva, odnosno, u završnoj smo fazi izrade studije izvodljivosti čitavog projekta, a to rade stručnjaci GIZ-a. Naš stav je potpuno jasan, mi hoćemo da potpuno izbacimo lož ulje, da zamenimo kotlove na lož ulje i uvedemo energente koji su obnovljivi - bio masu, i videćemo šta će reći studije izvodljivosti, objasnio je Nikolić.

Nakon izrade studije izvodljivosti, kako Nikolić kaže pravnici GIZ-a pripremaju ugovor koji ide na ocenu kod Komisije za javno - privatno partnerstvo, a onda se radi na raspisivanju javne nabavke.