I SKGO brine o kulturnom blagu

29. april 2015. 09:00 Lokalna samouprava Pirot Plus Online

Boban Nikolić, član Opštinskog veća zadužen za oblast vanprivrede, prisustvovao je Stalnoj konferenciji gradova i opština u Beogradu na kojoj je bilo reči o očuvanju nepokretnog kulturnog blaga. Prema njegovim rečima, ljudi iz naše lokalne samouprave popunjavali su upitnik, koji su slali Stalnoj konferenciji u prethodnom periodu, o radu Zavoda za zaštitu spomenika u Nišu koji je teritorijalno zadužen za Pirot.

- Mi smo kao lokalna samouprava popunjavali upirnik koji smo slali Stalnoj konferenciji gradova i opština o tome kako vidimo rad Zavoda za zaštitu spomenika u Nišu koji je zadužen i za Pirot, kakva je naša saradnja, šta imamo od nepokretnog nasleđa i kako planiramo da razvijemo taj resusrs. Razgovaralo se o tome kako treba da se bavimo industrijskim i uopšte kulturnim nasleđem, objasnio je Nikolić.

Nikolić je naveo da su Konferenciji prisustvovali i stručnjaci Beogradskog univerziteta i etnolozi, ljudi koji se bave kulturnom politikom, a sveukupno ovo je bio jedan vrlo obiman sastanak.

- Naša opština ima značajno kulturno nasleđe koje može i da se komercijalizuje u turističke svrhe. Govorilo se i kako da se spomenici kulture izgrade, urede i kako da se inspekcijski prati njihovo održavanje, a sve to u cilju što boljeg novog zakona jer zakon iz 1994. godine se menja, istakao je Nikolić.

Nikolić je podsetio da naša opština već izvesno vreme radi na uređenju jevrejskog kupatila „Mikve“.

Sa druge strane, da bi se napredovalo u očuvanju kulturnog nasleđa, Nikolić je naglasio da je potrebna saradnja stručnjaka iz te oblasti. pa sa tim u vezi očekuju stručnu podršku ne samo ljudi iz Niša, već i od ministarstva, saradnju sa Etnološkim muzejom u Beogradu i sa svima koji mogu da im ukažu na greške i pravilno ih usmere.