Gradsko veće donelo Rešenje o formiranju timova koji će se baviti ublažavanjem energetske krize tokom zime

08. septembar 2022. 12:08 Lokalna samouprava Pirot Plus Online

Donošenje Rešenja o obrazovanju Radnog tima i podtimova za energetsku tranziciju i ublažavanje uticaja energetske krize na život građana, bila je tema sednice Gradskog veća, koja je održana danas.

Ovom prilikom gradonačelnik Vladan Vasić naveo je članove timova koji će pratiti stanje na terenu, predlagati i preduzimati mere za ublažavanje krize, koja se najavljuje tokom zime.

Po završetku sednice, u izjavi za medije, gradonačelnik Vladan Vasić je obrazložio da su formirali radni tim koji bi trebalo da prati probleme u snabdevanju energijom grada Pirota, a čak će sagledavati oblasti koje nisu direktna zaduženja lokalne samouprave. Na ovaj način Grad Pirot će, kroz rad ovog tima, sagledati mogućnosti alternativnog i racionalnog grejanja i razraditi različite modele kako bi građani osetili što manje probleme.

Drugi podtim bi trebalo da se bavi ublažavanjem krize, tako što će obezbediti pomoć za najugroženije u vidu dostave namirnica, lekova i ogreva, rekao je Vasić.

Podtim koji treba da se bavi energetskom tranzicijom grada, imaće aktivnosti usmerene na to da stimulišu ljude da racionalno troše energiju i da potrošnja bude manja kroz zamenu stolarije, fasade, krovnih pokrivača, ugradnju solarnih panela i slično, naveo je Vasić.

Kao dopuna dnevnog reda na sednici Gradskog veća bio je predlog da se ponovi konkurs za sufinansiranje kotlova na pelet, s obzirom da je ostalo sredstava od prethodnog konkursa.