Grad Pirot i USAID zajedno u borbi za čistiji vazduh i veću energetsku efikasnost

26. septembar 2023. 11:32 Lokalna samouprava Pirot Plus Online

– Projekat Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID) „Bolja energija“ i grad Pirot potpisali su sporazum o dodeli bespovratnih sredstava za izradu “Katastra individualnih ložišta”. Glavni zadatak ovog katastra biće utvrđivanje osnovnih vrednosti nivoa zagađenja a zatim i postepena zamena pojedinačnih ložišta sa ciljem poboljšanja kvaliteta vazduha.

Uz pomoć stručnog tima projekta “Bolja energija” biće posebno dizajnirana aplikacija za unos prikupljenih podataka, na osnovu koje će se izvršiti evidencija praćenja potrošnje energenata, količine emisija zagađujućih gasova, kao i količina čestica  ugljen dioksida uvazduhu. Važno je preduzimanje konkretnih mera za zamenu postojećih individualnih peći na čvrsto gorivo i smanjenje zagadenja vazduha, a sve to u okviru zadatka "Promovisanje visoko efikasnih peći na drva”.

Ugovor o dodeli bespovratnih sredstava potpisali su direktorka projekta “Bolja Energija”, Lena Bratić i gradonačelnik Pirota Vladan Vasić. Zaključeno je da će ova saradnja pomoći priprikupljanju podaka koji će omogućiti gradu Pirotu ažuriran pregled stvarnog stanja zagađenja vazduha za svaki zabeleženi objekat, različite delove grada i ceo grad.

Grad Pirot će u narednom periodu sprovoditi inventarizaciju pojedinačnih grejnih peći u urbanoj oblasti, obuhvatajući oko 13.000 domaćinstava i time podržati razvoj katastra individualnih ložišta. ‘Bolja energija” ima za cilj da pomogne u popunjavanju baze podataka o pojedinačnim grejnim pećima, čime će olakšati kreiranje sveobuhvatnog registra ložišta u Pirotu.

Uspostava katastra individualnih ložišta potvrdiće negativan uticaj koji individualna ložišta imaju na kvalitet vazduha i života u lokalnim zajednicama, kao i značaj strateškog  pristupa rešavanju problema. Uspostavom ovog katastra i izradom akcionog plana za poboljšanje kvaliteta vazduha,  grad Pirot postaće uzoran model za ostale gradove u Srbiji i regionu, izjavila je Lena Bratić, direktorka USAID-ovog projekta “Bolja energija”

Gradonacelnik Vladan Vasic je istakao

U saradnji sa USAID-om, Grad nastavljamo sa aktivnostima na izradi katastra individualnih zagadjivača. Obostrana želja je da se na osnovu rezultata i pokazatelja koji budu dobijeni,  definiše realan plan aktivnosti. Njihovom realizacijom treba da dodje do smanjenja zagađenja vazduhа, dominantnog ekološkog problema našeg grada.

USAID-ov projekat  „Bolja energija“ već drugu godinu zaredom nastoji da svojim aktivnostima ne samo edukuje građane, već i da kroz realizaciju pilot projekata uspostavi modele unapređenja energetske efikasnosti u Srbiji. U okviru ovih aktivnosti,  u partnerstvu sa lokalnim samoupravama, kao i građanima, intenzivno se radi na  uspostavljanju i usvajanju mehanizama finansiranja  energetske efikasnosti. 

*Tekst i foto GU Pirot