Goran Petrović:Srbija kasni za Evropom, operativom i opremom

01. april 2015. 10:30 Društvo Pirot Plus Online

Goran Petrović, direktor Opšte bolnice Pirot, prisustvovao je 30.Kongresu evropskog uduženja urologa. Ovaj sastanak se održava jednom godišnje po gradovima Evrope, a ove godine održao se u Madridu.

Prema Petrovićevim rečima, sastanak obuhvata par celina, jedan deo čine predavanja, drugi deo poster prezentacije, treći video prezentacije, četvrti treninzi i peti deo savremena oprema i savremena dostignuća.

- Sastanku je ove godine prisustvovalo oko 12.000 urologa ne samo iz Evrope nego i širom sveta, tako da sastanak ima veliku težinu i veliki je značaj za sve urologe. Videli smo gde smo, šta možemo i kako možemo. Mogu da kažem da ne kasnimo u godinama već u stepenicama za Evropom. Mi kasnimo što se tiče operative dve stepenice jer u Srbiji se još uvek radi otvorena hirurgija i počeci su laparaskopske hirurgije, a Evropa je savladala tu laparaskopsku hirurgiju, pa su prešli na robotsku hirurgiju zadnjih dve - tri godine. Tako da mi dosta kasnimo za njima i po pitanju operative i po pitanju opreme, rekao je Petrović.