Godišnji CEDEF Program za gradove i opštine Srbije

27. mart 2015. 10:29 Lokalna samouprava Pirot Plus Online

U Kruševcu je, u četvrtak, 26.marta, održana druga Konvencija CEDEF-a koja je okupila oko 300 učesnika (predstavnika) iz 57 lokalnih samouprava. Reč je o Konvenciji koju organizuje Centralno evropski forum za razvoj, CEDEF pod pokroviteljstvom Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture RS, Ministarstva rudarstva i energetike RS, Odbora za zaštitu životne sredine Narodne skupštine RS, Agencije za zaštitu životne sredine RS i Privredne komore Vojvodine, a u okviru CEDEF godišnjeg Programa za gradove i opštine Srbije - Lideri održivog razvoja 2015.

Cilj ovog programa je da podstiče kapacitete opština i gradova Srbije koji će odgovornim i odlučnim vođstvom, ali i primenom naprednih tehnologija postati konkurentni i održivi gradovi.

Konvenciji su prisustvovali i predstavnici Opštine Pirot, Boban Nikolić, član Opštinskog veća zadužen za oblast vanprivrede i iz Odeljenja za urbanizam mašinski inženjer Bojan Ivković i ekonomista Bojan Pešić.

Prema Nikolićevim rečima, oni su prezentovali veliki broj projekata koje planiraju da urade i upoznali ih sa mnogobrojnim planovima.

- Mi smo prezentovali ono što planiramo da radimo u oblasti javno – privatnog partnerstva sa zamenom kotlova na lož ulje, obavestili smo prisutne šta su naši planovi oko energetske efikasnosti - u smislu zamene stolatije, uređenje fasade škola i većih objekata javne namene i slično, rekao je Nikolić.

Učesnici Konvencije analizirali su u kojim lokalnim saoupravama bi bilo interesantno da se radi, gde su problemi i šta mogu da ponude u smislu novih tehnologija, kazao je Nikolić i dodao da su tu bili predstavnici ministarstva, predstavnici firmi koje isporučuju opremu, menadžeri banaka za lokalne samouprave i javna preduzeća.

- Jedan širok krug ljudi koji su vezani za energetku efikasnost, obnovljive izvore i moderne tehnologije... Niz tih partnera imamo prisutne na teritoriji opštine Pirot. U principu opština Pirot u ovome učestvuje, mi smo iskoristili ovaj skup da razgovaramo sa mnogima koji su nam interesantni u procesu zaokruživanja ugovora, odnosno, predloga ugovora za javno - privatno partnerstvo, istakao je Nikolić.

Nikolić je najavio da će mnoge firme koje su bile na ovoj Konvenciji doći u Pirot da prezentuju svoje programe, a prema njegovoj predpostavcimnoge firme kao što je Direkcija za izgradnju, JP „Komunalac“ i JP „Vodovod i kanalizacija“ biti zainteresovani da čuju šta oni nude, pa da se nešto od toga ugradi u plan kapitalnih investicija koji Opština Pirot priprema.

***Fotografija preuzeta sa sajta www.cedeforum.org