Formiran poseban centar u Domu zdravlja Pirot u cilju produženja važnosti elektronskog recepta ili dobijanja lekarskog saveta

03. april 2020. 11:28 Korona virus Pirot Plus Online

Poštujući odluku Ministarstva zdravlja u cilju sprečavanja širenja pandemije izazvane Corona virusom, Dom zdravlja Pirot je promenio standardni način rada svojih službi, posebno rad Službe za zdravstvenu zaštitu odraslog stanovništva. To je dovelo i do znatne redukcije u radu terenske službe.

Kako bi se na adekvatan način obezbedio kontinuitet u obezbeđivanju terapije, posebno, hroničnih pacijenata u selima pirotske opštine, u saradnji sa gradskim Štabom za vanredne situacije i Apotekom Pirot,

Dom zdravlja Pirot je formirao poseban centar (tel.010 311 767), gde mogu da se jave pacijenti iz naših sela ili njihovi staraoci u cilju produženja važnosti elektronskog recepta ili dobijanja lekarskog saveta.

Centar počinje sa radom 06.04.2020. i prima pozive od 8-14 sati.

Uz poruku: budite odgovorni, sačuvajte svoje i zdravlje svojih najbližih!

dr Radovan Ilić
direktor Doma zdravlja Pirot