EPS doneo odluku o otpisu kamata na dug za struju

26. februar 2013. 10:30 Gradska hronika Pirot Plus Online

UO EPS-a usvojio je odluku o regulisanju starog duga za električnu energiju, koja podrazumeva reprogram starog duga uz otpust zatezne kamate obračunate tokom 2012. godine. Uslovi za potpisivanje Sporazuma o reprogramu su: da kupac koji je 31. decembra 2012. imao dug za utrošenu struju podnese zahtev za zaključenje sporazuma od 1. do 31. marta i da je izmirio dospele obaveze iz 2013. do zakljućenja sporazuma. Reprogram duga se odobrava u rasponu od tri do 24 mesečne rate, zavisno od visine duga. Jedan od uslova za ispunjenje Sporazuma o reprogramu je da kupac u periodu otplate reprogramiranog duga uredno izmiruje tekuće obaveze za električnu energiju.

U slučaju da kupac i posle upozorenja ne izmiri dve uzastopne rate reprograma ili kasni s izmirivanjem tekuće mesečne obaveze, smatraće se da je sporazum raskinut i izvršiće se obračun celokupnog duga s obračunatom kamatom na način koji bi se primenio u slučaju da sporazum nije zaključen.

Direktor Elektrodistribucije pogon Pirot, Zoran Djordjević kaže da će biti instaliran softver program koji će omogućiti jedinstveno postupanje ovog javnog preduzeća u izvršavanju ove odluke

- Instaliranjem softvera obezbediće se jednoobrazni modeli sporazuma, kao I efikasan način obaveštavanja kupaca o ponudi za regulisanje duga utvrdjenoj ovom ponudom. Svako kupac koji ispunjava uslove za zaključenje ovog sporazuma dobiće blagovremeno obaveštenje čime će se i izbeći nepotrebne gužve. Zaključivanje sporazuma biće organizovano tokom marta, kaže Djordjević.

Besplatna struja za socijalno ugrožene

Vlada Srbije donela je uredbu o energetski zaštićenom kupcu po kojoj će socijalno ugrožena domaćinstva dobiti određene količine struje i gasa besplatno. Uslov za sticanje statusa energetski zaštićenog kupca je ukupan mesečni prihod do 12.900 dinara za domaćinstvo sa jednim članom. Za domaćinstva sa dva i tri člana uslov je da imaju ukupne mesečne prihode do 18.786 dinara, sa četiri i pet članova do 24.672 dinara a za domaćinstva sa šest i više članova do 30.558 dinara.