EKSKLUZIVNO - Vladimir Ilić, generalni direktor: Tigar ad je postao "krupan igrač" na svetskom tržištu gumene obuće. Uskoro novi partneri!

18. septembar 2020. 14:00 Privreda Pirot Plus Online

Uz mnogo truda, rešavanja brojnih obaveza u hodu, Tigar ad je uspešno završio prvi deo, do sada, najsloženije sezone. Pandemija, briga za zdravlje radnika, prestanak rada, sve to uticalo je na organizaciju postavljenih zadataka. Vladimir Ilić, generalni direktor, u ekskluzivnom razgovoru za Portal Plus online, kaže da je prvi deo, neobične po svemu, godine ipak završen dobro i da su stvoreni uslovi za planirani nastavak rada. Sezona godišnjih odmora je prošla.

     Potpisan je Ugovor, kaže generalni direktor Vladimir Ilić,  sa četiri italijanske firme vredan pola miliona evra.  Nastavlja se i realizacija ugovora sa poznatim svetskim firmama Dekatlon Francuska, Berner Finska,  preko koje se isporučuju čizme za  Armiju Švedske.

     U Tigru, medjutim, imaju nove planove. Direktor Ilić kaže da su toku razgovori sa dva velika, potencijalna partnera. Uz sve to, poslovni poduhvati nalažu promenu u konceptu proizvodnje. Umesto za domaće, proizvodiće se sve više za inostrano tržište.

     Izvoz je ne samo povoljan za Tigar, već i za državu Srbiju, ističe Vladimir Ilić, generalni direktor Tigar ad u ekskluzivnom razgovoru za Portal Pirot Plus online.