EKSKLUZIVNO! Koridori Srbije: Revitalizacija Regionalnog puta Pirot – Rosovci ulazi u završnu fazu!

02. novembar 2021. 13:30 Privreda Pirot Plus Online

Tokom izgradnje Koridora 10 imali smo izuzetnu saradnju sa Koridorima i Preduzećem za puteve! Dušan Mijuk bio je spreman za razgovore, kako na licu mesta, tako i u finišu svih aktivnosti. Sa našim koleginicama  u PR službi  takodje.

 U septembru smo dobili presek tadašnjih radova .

Pitali smo! Koridori kažu: Rokovi se poštuju, 26. oktobra biće sve završeno!

Kako se dogadjaji menjaju iz dana u dan, to smo juče uputili još jedan mejl, tražeći novi presek sa jučerašnjim danom.

 Ovo utoliko pre jer sam u nedelju prošao deonicu od Kružnog toka do Kitke u želji da vam  pokažem šta je urađeno.

Na licu mesta! Od Pirota do Kitke i nazad! Radovi napreduju! Bravo, Trejs!

Tokom  popodneva stigao je mejl.

Vezano za radove o  pojačanom održavanju deonica državnih puteva II reda u Pirotskom okrugu, obaveštavamo Vas o sledećem:

- Deonica dr. puta IB reda broj 39: Sadikov Bunar – Blato (od km 4+197.00 do km 7+300.00). Radovi su suštinski završeni. U toku su aktivnosti na otklanjanju nedostataka prema primedbama Komisije za Tehnički prijem i stručnog nadzora.

- Deonica dr. puta IIA reda broj 221: Pirot (Mali most) – Kitka (kamenolom) (od km 62+090.00 do km 68+390.00).

U toku su radovi na izradi kolovozne konstrukcije od km 62+808 do km 64+308,  nakon sprovedene rekonstrukcije  vodovodne mreže od strane JKP “Vodovod i kanalizacija” Pirot.

- Deonica dr. puta IIA reda broj 221: Manastir Sveti Ilija – Rsovci (od km 82+330.00 do km 84+610.00)

U toku su završni radovi na postavljanju elastoodbojne ograde i izradi bankina.

- Deonica dr. puta IIA reda broj 221: Sopotska petlja – ulaz u Pirot (Industrijska zona) (od km 55+512.85 do km 55+731.67 i od km 56+155.66 do km 65+254.16)    Radovi su suštinski završeni. U toku su aktivnosti na otklanjanju nedostataka prema primedbama Komisije za Tehnički prijem i stručnog nadzora.

- Podeonica dr. puta IIA reda broj 221: Slavinja – Izatovci 6.00 km (od km 93+120.00 do km 99+120.00)  Radovi su suštinski završeni. U toku su aktivnosti na otklanjanju nedostataka prema primedbama Komisije za Tehnički prijem i stručnog nadzora.

- Podeonica dr. puta IIA reda broj 221: Protopopinske vodenice – Smilovci 2.24 km (od km 114+476.84 do km 116+720.05) Radovi su suštinski završeni. U toku su aktivnosti na otklanjanju nedostataka prema primedbama Komisije za Tehnički prijem i stručnog nadzora.

Takođe, radovi su  suštinski završeni i na deonicama koje pripadaju  Opštinama Niška Banja, Bela Palanka i Dimitrovgrad.

Komisija za Tehnički prijem je započela sa radom na pregledu izvedenih radova i gradilišne dokumentacije.

Otklanjaju se nedostaci prema evidentiranim primedbama (završno kompletiranje saobraćajne signalizacije i opreme, popravke bankina, i završno betoniranje rigola).